Tòa nhà: Mỏ Vàng

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Mỏ Vàng


Sản xuất Vàng. Nâng cấp để tăng sản lượng và không gian dự trữ.

MáuSức MạnChỗNhà KhoThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Mỏ Vàngcấp 125003%3x310000Vàng 10 sec.240Dầu
Mỏ Vàngcấp 230006%3x313000Vàng 1 min. 1100Dầu
cấp 335009%3x316000Vàng 5 min. 3000Dầu
Mỏ Vàngcấp 4400012%3x319000Vàng 15 min. 6000Dầu
cấp 5
(Nhà chính x 3)
450015%3x322000Vàng 30 min. 13000Dầu
Mỏ Vàngcấp 6550018%3x325000Vàng 60 min. 22000Dầu
cấp 7650021%3x330000Vàng 2 giờ. 38000Dầu
Mỏ Vàngcấp 8
(Nhà chính x 6)
750024%3x335000Vàng 4 giờ. 63000Dầu
cấp 9850027%3x340000Vàng 8 giờ. 110000Dầu
Mỏ Vàngcấp 101000030%3x345000Vàng 12 giờ. 150000Dầu
cấp 11
(Nhà chính x 9)
1150033%3x350000Vàng 24 giờ. 270000Dầu
Mỏ Vàngcấp 121350036%3x360000Vàng2 ngày. 380000Dầu
cấp 131550039%3x370000Vàng3 ngày. 520000Dầu
cấp 14
(Nhà chính x 12)
1800042%3x380000Vàng4 ngày. 690000Dầu
Mỏ Vàngcấp 152050045%3x390000Vàng5 ngày. 890000Dầu
cấp 162400048%3x3100000Vàng6 ngày. 1300000Dầu
cấp 17
(Nhà chính x 15)
2750051%3x3150000Vàng7 ngày. 1800000Dầu
Mỏ Vàngcấp 183250054%3x3200000Vàng8 ngày. 2400000Dầu
cấp 193750057%3x3250000Vàng10 ngày. 3000000Dầu
cấp 20
(Nhà chính x 18)
4500060%3x3300000Vàng12 ngày. 3600000Dầu
Mỏ Vàngcấp 216000063%3x3350000Vàng13 ngày. 4100000Dầu
cấp 228000066%3x3400000Vàng14 ngày. 4700000Dầu
cấp 23
(Nhà chính x 21)
10000069%3x3450000Vàng15 ngày. 5200000Dầu
cấp 2412000072%3x3500000Vàng16 ngày. 5700000Dầu
cấp 2514000075%3x3550000Vàng17 ngày. 6200000Dầu
Tổng 134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 41156340 Dầu