Tòa nhà: Mỏ Vàng

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Mỏ Vàng


Sản xuất Vàng. Nâng cấp để tăng sản lượng và không gian dự trữ.

MáuSức MạnhChỗNhà KhoThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Mỏ Vàngcấp 125003%3x310000Vàng 10 sec.240Dầu
Mỏ Vàngcấp 230006%3x313000Vàng 1 min. 1100Dầu
Mỏ Vàngcấp 335009%3x316000Vàng 5 min. 3000Dầu
Mỏ Vàngcấp 4400012%3x319000Vàng 15 min. 6000Dầu
cấp 5
(Nhà chính x 3)
450015%3x322000Vàng 30 min. 13000Dầu
Mỏ Vàngcấp 6550018%3x325000Vàng 60 min. 22000Dầu
cấp 7650021%3x330000Vàng 2 giờ. 38000Dầu
Mỏ Vàngcấp 8
(Nhà chính x 6)
750024%3x335000Vàng 4 giờ. 63000Dầu
cấp 9850027%3x340000Vàng 8 giờ. 110000Dầu
Mỏ Vàngcấp 101000030%3x345000Vàng 12 giờ. 150000Dầu
cấp 11
(Nhà chính x 9)
1150033%3x350000Vàng 24 giờ. 270000Dầu
Mỏ Vàngcấp 121350036%3x360000Vàng2 ngày. 380000Dầu
cấp 131550039%3x370000Vàng3 ngày. 520000Dầu
cấp 14
(Nhà chính x 12)
1800042%3x380000Vàng4 ngày. 690000Dầu
Mỏ Vàngcấp 152050045%3x390000Vàng5 ngày. 890000Dầu
cấp 162400048%3x3100000Vàng6 ngày. 1300000Dầu
cấp 17
(Nhà chính x 15)
2750051%3x3150000Vàng7 ngày. 1800000Dầu
Mỏ Vàngcấp 183250054%3x3200000Vàng8 ngày. 2400000Dầu
cấp 193750057%3x3250000Vàng10 ngày. 3000000Dầu
cấp 20
(Nhà chính x 18)
4500060%3x3300000Vàng12 ngày. 3600000Dầu
Mỏ Vàngcấp 216000063%3x3350000Vàng13 ngày. 4100000Dầu
cấp 228000066%3x3400000Vàng14 ngày. 4700000Dầu
cấp 23
(Nhà chính x 21)
10000069%3x3450000Vàng15 ngày. 5200000Dầu
cấp 2412000072%3x3500000Vàng16 ngày. 5700000Dầu
cấp 2514000075%3x3550000Vàng17 ngày. 6200000Dầu
Tổng 134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 41156340 Dầu

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.