Tòa nhà: Kho Vũ Khí

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Kho Vũ Khí


Quản lý Chiến thạch và Vũ khí.

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấChi phí sản xuất
Kho Vũ Khí50001003x3 1 min. 2400000Dầu

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 50 Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
Castle Clash xuất hiện vô số vũ khí! Sỡ hữu ngay để tăng sức mạnh dàn tướng của bạn nào!
Xây dựng Kho Vũ Khí để tập hợp vô số vũ khí!
Castle Clash xuất hiện vô số vũ khí! Sỡ hữu ngay để tăng sức mạnh dàn tướng của bạn nào!
Xây dựng Kho Vũ Khí để tập hợp vô số vũ khí!
CấpTấn côngMáuPhíSức mạnh
1205008410 Chiến Thạch6
244110012265 Chiến Thạch8
372180017700 Chiến Thạch10
4104260025075 Chiến Thạch12
5140350034750 Chiến Thạch14
6180450047085 Chiến Thạch16
7224560062440 Chiến Thạch18
8272680081175 Chiến Thạch20
93248100103650 Chiến Thạch22
103809500130225 Chiến Thạch24
1144011000161260 Chiến Thạch26
1250412600197115 Chiến Thạch28
1357214300238150 Chiến Thạch30
1464416100284725 Chiến Thạch32
1572018000337200 Chiến Thạch34
1680020000395935 Chiến Thạch36
1788422100461290 Chiến Thạch38
1897224300533625 Chiến Thạch40
19106426600613300 Chiến Thạch42
201160290000 Chiến Thạch44

Ngoài ra

Kỹ Năng
Vũ khí
Đặc Tính