Tướng: Lưỡng Long

Lưỡng Long

Lưỡng Long Lưỡng Long

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:32004444085040
Tấn công Tấn công:23019063179
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:166214314
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:155025403590
Chống CRIT Chống CRIT:000
Kỹ năng TướngKhả năng
Nổi ĐiênHãy chọn tài năngĐiện Lôi
Hoang dã khát máu do cấu tạo phức tạp của trí não, Lưỡng Long là loài vượt ra khỏi mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Hình dáng này thực sự là của một ác quỷ giữa loài rồng.
  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Tính năng Tiến hóa 1
  • Tính năng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
CấpPhí Sức MạnThường Sức MạnTiến hóa 1 Sức MạnTiến hóa 2
1/15---597898
Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 210% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 240% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 270% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 310% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 350% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 390% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 440% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 50% tỉ lệ CRIT trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 490% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 60% tỉ lệ CRIT trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 650% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 75% tỉ lệ CRIT trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Giáng đòn lên 5 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 720% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 96% tỉ lệ CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
11/150 (0 Ấn)6448581073
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 750% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,6 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
12/150 (0 Ấn)7029361170
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 790% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,7 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
13/150 (0 Ấn)76110141268
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 830% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,8 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
14/150 (0 Ấn)81910921365
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 880% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,9 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
15/150 (0 Ấn)87811701463
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 940% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 2 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
CấpTin tức
1Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 210% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây.
2Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 240% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây.
3Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 270% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây.
4Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 310% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây.
5Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 350% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây.
6Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 390% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây.
7Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 440% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 50% tỉ lệ CRIT trong 3 giây.
8Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 490% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 60% tỉ lệ CRIT trong 3 giây.
9Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 650% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 75% tỉ lệ CRIT trong 3 giây.
10Giáng đòn lên 5 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 720% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 96% tỉ lệ CRIT trong 4 giây.
Lưỡng Long
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
132002302555
2335024225511
3350025425516
4365026625521
5380027825527
6395029025532
7410030225537
8425031425543
9440032625548
10455033825553
11470035025558
12485036225564
13500037425569
14515038625574
15530039825580
16545041025585
17560042225590
18575043425596
195900446255101
206050458255106
20 (2 x Star)9250688260107
219400700260112
229550712260118
239700724260123
249850736260128
2510000748260134
2610150760260139
2710300772260144
2810450784260150
2910600796260155
3010750808260160
3110900820260166
3211050832260171
3311200844260176
3411350856260182
3511500868260187
3611650880260192
3711800892260198
3811950904260203
3912100916260208
4012250928260214
40 (3 x Star)154501158265215
41156001170265220
42157501182265226
43159001194265231
44160501206265236
45162001218265242
46163501230265247
47165001242265252
48166501254265258
49168001266265263
50169501278265269
51171001290265274
52172501302265279
53174001314265285
54175501326265290
55177001338265295
56178501350265301
57180001362265306
58181501374265312
59183001386265317
60184501398265322
60 (4 x Star)216501628270324
61218001640270329
62219501652270335
63221001664270340
64222501676270346
65224001688270351
66225501700270356
67227001712270362
68228501724270367
69230001736270373
70231501748270378
71233001760270383
72234501772270389
73236001784270394
74237501796270400
75239001808270405
76240501820270410
77242001832270416
78243501844270421
79245001856270427
80246501868270432
80 (5 x Star)278502098275434
81280002110275440
82281502122275445
83283002134275451
84284502146275456
85286002158275461
86287502170275467
87289002182275472
88290502194275478
89292002206275483
90293502218275489
91295002230275494
92296502242275499
93298002254275505
94299502266275510
95301002278275516
96302502290275521
97304002302275526
98305502314275532
99307002326275537
100308502338275543
100 (6 x Star)340502568280546
101342002580280551
102343502592280556
103345002604280562
104346502616280567
105348002628280573
106349502640280578
107351002652280584
108352502664280589
109354002676280595
110355502688280600
111357002700280606
112358502712280611
113360002724280616
114361502736280622
115363002748280627
116364502760280633
117366002772280638
118367502784280644
119369002796280649
120370502808280655
120 (7 x Star)402503038285658
121404003050285663
122405503062285669
123407003074285674
124408503086285680
125410003098285685
126411503110285691
127413003122285696
128414503134285702
129416003146285707
130417503158285713
131419003170285718
132420503182285724
133422003194285729
134423503206285735
135425003218285740
136426503230285746
137428003242285751
138429503254285757
139431003266285762
140432503278285768
140 (8 x Star)464503508290772
141466003520290777
142467503532290783
143469003544290788
144470503556290794
145472003568290799
146473503580290805
147475003592290810
148476503604290816
149478003616290821
150479503628290827
151481003640290832
152482503652290838
153484003664290843
154485503676290849
155487003688290854
156488503700290860
157490003712290865
158491503724290871
159493003736290876
160494503748290882
160 (9 x Star)526503978295886
161528003990295892
162529504002295897
163531004014295903
164532504026295908
165534004038295914
166535504050295919
167537004062295925
168538504074295931
169540004086295936
170541504098295942
171543004110295947
172544504122295953
173546004134295958
174547504146295964
175549004158295969
176550504170295975
177552004182295980
178553504194295986
179555004206295991
180556504218295997
180 (10 x Star)5885044483001002
1815900044603001008
1825915044723001013
1835930044843001019
1845945044963001024
1855960045083001030
1865975045203001035
1875990045323001041
1886005045443001047
1896020045563001052
1906035045683001058
1916050045803001063
1926065045923001069
1936080046043001074
1946095046163001080
1956110046283001086
1966125046403001091
1976140046523001097
1986155046643001102
1996170046763001108
2006185046883001113
Lưỡng Long
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
18888038122707
289105382427013
389330383627020
489555384827027
589780386027034
690005387227040
790230388427047
890455389627054
990680390827060
1090905392027067
1191130393227074
1291355394427080
1391580395627087
1491805396827094
15920303980270101
16922553992270107
17924804004270114
18927054016270121
19929304028270127
20931554040270134
21933804052270141
22936054064270147
23938304076270154
24940554088270161
25942804100270168
26945054112270174
27947304124270181
28949554136270188
29951804148270194
30954054160270201
31956304172270208
32958554184270214
33960804196270221
34963054208270228
35965304220270235
36967554232270241
37969804244270248
38972054256270255
39974304268270261
40976554280270268
41978804292270275
42981054304270281
43983304316270288
44985554328270295
45987804340270302
46990054352270308
47992304364270315
48994554376270322
49996804388270328
50999054400270335
511001304412270342
521003554424270348
531005804436270355
541008054448270362
551010304460270369
561012554472270375
571014804484270382
581017054496270389
591019304508270395
601021554520270402
611023804532270409
621026054544270415
631028304556270422
641030554568270429
651032804580270436
661035054592270442
671037304604270449
681039554616270456
691041804628270462
701044054640270469
711046304652270476
721048554664270482
731050804676270489
741053054688270496
751055304700270503
761057554712270509
771059804724270516
781062054736270523
791064304748270529
80 (5 x Star)666953176275538
811158405416275545
821160655428275552
831162905440275558
841165155452275565
851167405464275572
861169655476275579
871171905488275585
881174155500275592
891176405512275599
901178655524275606
911180905536275612
921183155548275619
931185405560275626
941187655572275632
951189905584275639
961192155596275646
971194405608275653
981196655620275659
991198905632275666
1001201155644275673
100 (6 x Star)756753738280676
1011293006300280682
1021295256312280689
1031297506324280696
1041299756336280703
1051302006348280709
1061304256360280716
1071306506372280723
1081308756384280730
1091311006396280736
1101313256408280743
1111315506420280750
1121317756432280757
1131320006444280763
1141322256456280770
1151324506468280777
1161326756480280784
1171329006492280790
1181331256504280797
1191333506516280804
1201335756528280811
120 (7 x Star)846554300285814
1211427607184285821
1221429857196285828
1231432107208285834
1241434357220285841
1251436607232285848
1261438857244285855
1271441107256285861
1281443357268285868
1291445607280285875
1301447857292285882
1311450107304285889
1321452357316285895
1331454607328285902
1341456857340285909
1351459107352285916
1361461357364285923
1371463607376285929
1381465857388285936
1391468107400285943
1401470357412285950
140 (8 x Star)936354862290954
1411562208068290960
1421564458080290967
1431566708092290974
1441568958104290981
1451571208116290988
1461573458128290994
14715757081402901001
14815779581522901008
14915802081642901015
15015824581762901022
15115847081882901028
15215869582002901035
15315892082122901042
15415914582242901049
15515937082362901056
15615959582482901063
15715982082602901069
15816004582722901076
15916027082842901083
16016049582962901090
160 (9 x Star)10261554242951094
16116968089522951101
16216990589642951108
16317013089762951115
16417035589882951122
16517058090002951128
16617080590122951135
16717103090242951142
16817125590362951149
16917148090482951156
17017170590602951163
17117193090722951169
17217215590842951176
17317238090962951183
17417260591082951190
17517283091202951197
17617305591322951204
17717328091442951210
17817350591562951217
17917373091682951224
18017395591802951231
180 (10 x Star)11159559863001236
18118314098363001243
18218336598483001250
18318359098603001257
18418381598723001263
18518404098843001270
18618426598963001277
18718449099083001284
18818471599203001291
18918494099323001298
19018516599443001305
19118539099563001312
19218561599683001318
19318584099803001325
19418606599923001332
195186290100043001339
196186515100163001346
197186740100283001353
198186965100403001360
199187190100523001366
200187415100643001373
Lưỡng Long
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
117904070022708
2179377701427016
3179714702627024
4180051703827032
5180388705027040
6180725706227048
7181062707427056
8181399708627064
9181736709827072
10182073711027080
11182410712227088
12182747713427096
131830847146270104
141834217158270112
151837587170270120
161840957182270128
171844327194270136
181847697206270144
191851067218270152
201854437230270160
211857807242270168
221861177254270176
231864547266270184
241867917278270192
251871287290270200
261874657302270208
271878027314270216
281881397326270224
291884767338270232
301888137350270240
311891507362270248
321894877374270256
331898247386270264
341901617398270272
351904987410270280
361908357422270288
371911727434270296
381915097446270304
391918467458270312
401921837470270320
411925207482270328
421928577494270336
431931947506270344
441935317518270352
451938687530270360
461942057542270368
471945427554270376
481948797566270384
491952167578270392
501955537590270400
511958907602270408
521962277614270416
531965647626270424
541969017638270432
551972387650270440
561975757662270448
571979127674270456
581982497686270464
591985867698270472
601989237710270480
611992607722270488
621995977734270496
631999347746270504
642002717758270512
652006087770270520
662009457782270528
672012827794270536
682016197806270544
692019567818270552
702022937830270560
712026307842270568
722029677854270576
732033047866270584
742036417878270592
752039787890270600
762043157902270608
772046527914270616
782049897926270624
792053267938270632
802056637950270640
812060007962270648
822063377974270656
832066747986270664
842070117998270672
852073488010270680
862076858022270688
872080228034270696
882083598046270704
892086968058270712
902090338070270720
912093708082270728
922097078094270736
932100448106270744
942103818118270752
952107188130270760
962110558142270768
972113928154270776
982117298166270784
992120668178270792
100 (6 x Star)1363235655280806
10123962010134280814
10223995710146280822
10324029410158280830
10424063110170280838
10524096810182280846
10624130510194280854
10724164210206280862
10824197910218280870
10924231610230280878
11024265310242280886
11124299010254280894
11224332710266280902
11324366410278280910
11424400110290280918
11524433810302280926
11624467510314280934
11724501210326280943
11824534910338280951
11924568610350280959
12024602310362280967
120 (7 x Star)1520236539285970
12126428011662285978
12226461711674285986
12326495411686285994
124265291116982851002
125265628117102851010
126265965117222851019
127266302117342851027
128266639117462851035
129266976117582851043
130267313117702851051
131267650117822851059
132267987117942851067
133268324118062851075
134268661118182851083
135268998118302851091
136269335118422851099
137269672118542851107
138270009118662851116
139270346118782851124
140270683118902851132
140 (8 x Star)16772374232901136
141288940131902901144
142289277132022901152
143289614132142901160
144289951132262901168
145290288132382901176
146290625132502901184
147290962132622901192
148291299132742901200
149291636132862901209
150291973132982901217
151292310133102901225
152292647133222901233
153292984133342901241
154293321133462901249
155293658133582901257
156293995133702901265
157294332133822901273
158294669133942901282
159295006134062901290
160295343134182901298
160 (9 x Star)18342383072951302
161313600147182951310
162313937147302951319
163314274147422951327
164314611147542951335
165314948147662951343
166315285147782951351
167315622147902951359
168315959148022951367
169316296148142951375
170316633148262951384
171316970148382951392
172317307148502951400
173317644148622951408
174317981148742951416
175318318148862951424
176318655148982951432
177318992149102951441
178319329149222951449
179319666149342951457
180320003149462951465
180 (10 x Star)19912391913001470
181338260162463001478
182338597162583001486
183338934162703001495
184339271162823001503
185339608162943001511
186339945163063001519
187340282163183001527
188340619163303001535
189340956163423001544
190341293163543001552
191341630163663001560
192341967163783001568
193342304163903001576
194342641164023001584
195342978164143001593
196343315164263001601
197343652164383001609
198343989164503001617
199344326164623001625
200344663164743001633
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 169500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 21040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
4841500
41108 Tấn côngPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1242200
423895 MáuPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1242900
43146 Chính xácPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1243600
44146 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
45331 Tấn côngPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
3545000
464245 MáuPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1245700
4732 CRITPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1246400
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1247100
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1247800
5011680 MáuPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
3548500
51127 Tấn côngPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1449200
524490 MáuPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1449900
53168 Chính xácPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1450600
54168 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1451300
55381 Tấn côngPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
4152000
564895 MáuPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1452700
5738 CRITPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1453400
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1454100
59139 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 21454800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
6555100
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1555500
625090 MáuPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1555800
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1556200
64191 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1556500
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
4656900
665550 MáuPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557200
6742 CRITPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557600
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557900
69155 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1558300
7015270 MáuPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
4658600
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759000
725690 MáuPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759300
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759700
74213 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
1760000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
5160400
766200 MáuPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1760700
7747 CRITPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1761100
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1761400
79173 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
x 31761800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
8262100
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1962500
826290 MáuPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1962800
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1963200
84236 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
1963500
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
5763900
866855 MáuPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964200
8752 CRITPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964600
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964900
89194 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
1965300
9018865 MáuPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
5765600
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166000
926885 MáuPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166300
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166700
94258 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
2167000
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
6267400
967505 MáuPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2167700
9757 CRITPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2168100
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2168400
99211 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
x 32168800
100Khả năng 15 Cấp990

Thời trangThời trang

Thời trangTin tứcTính năngPhí
Sét Hoàng Kim
Sét Hoàng Kim
Những dòng điện cuồn cuộn khiến trời long trời đất lở.400 Tấn công
Mảnh Sét Hoàng Kim - Đổi skin Sét Hoàng Kim của Lưỡng Long. x 50

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Thánh Địa
Thánh Địa
Tin tức Tướng Thưởng
Thánh Địa đã đi vào huyền thoại nhờ nguồn pha lê vô tận canh gác bởi những quái vô cùng nguy hiểm. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Dù là sứ giả của Thánh Địa nhưng Linh Hồn Sư nhận thấy sự tàn khốc của cuộc chiến giữa Chính và Tà. Và ngài quyết định mở lối cho các linh hồn rời khỏi chiến trường trở về chốn Thánh Địa vốn có. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Thánh Địa vẫn còn nằm trong bóng tối nếu không có cơn thịnh nộ của Lưỡng Long thấp sáng. Quý Cô Leo được lệnh của Thần Sấm đến trợ giúp cư dân tại đây, góp phần cho một nền hòa bình chung. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Lưỡng Long + Ma Trơi + Diêm Vương + Quý Cô Leo + Linh Hồn Sư + Phù Thủy Tuyết
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Lôi Đình
Lôi Đình
Khi chiếc sừng rung lên vì năng lượng và giải phóng một cơn bão điện khi nạp đầy.

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

1
0
0
0
0
66
0
1
8
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
8
0
2

Bài

1
0
0
1
0
1
0
0
19
0
63
0
1
0
0
0
0
0
1
1

Kỹ Năng

1
38
0
0
1
1
1
1
2
1
1
0
0
1

Lấy

Bạn chỉ có thể nhận được bằng cách trả tiền thật trong chương trình đặc biệt.
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Lưỡng Long - Tuyển Tướng Huyền Thoại Lưỡng Long --- 100 %
Đá Hồn Lưỡng Long Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép