Tướng: Lưỡng Long

Lưỡng Long

Lưỡng Long Lưỡng Long

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:32004444085040
Tấn công Tấn công:23019063179
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:166214314
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:155025403590
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảNổi ĐiênHãy chọn tài năngĐiện Lôi
Hoang dã khát máu do cấu tạo phức tạp của trí não, Lưỡng Long là loài vượt ra khỏi mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Hình dáng này thực sự là của một ác quỷ giữa loài rồng.
  • Điện Lôi
  • Tôtem Thần
  • Lưỡng Long
  • Lưỡng Long Tiến hóa 1
  • Lưỡng Long Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 210% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 240% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 270% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 310% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 350% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 390% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 440% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 50% tỉ lệ CRIT trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 490% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 60% tỉ lệ CRIT trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 650% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 75% tỉ lệ CRIT trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Giáng đòn lên 5 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 720% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 96% tỉ lệ CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Tướng miễn nhiễm với Choáng và Sợ.
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 750% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,6 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 790% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,7 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 830% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,8 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 880% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 1,9 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Giáng đòn lên 6 đối thủ bất kỳ 3 lần trong 2 giây, gây tổng thiệt hại bằng 940% công thường cho mỗi mục tiêu và gây Mù 2 giây. Không phải nhận thiệt hại tấn công và tự tăng 96% CRIT trong 4 giây. Nghỉ: 5 giây. Miễn dịch với Choáng và Sợ.
CấpTin tức
1Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 210% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây.
2Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 240% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây.
3Giáng đòn lên 2 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 270% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 20% tỉ lệ CRIT trong 2 giây.
4Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 310% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây.
5Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 350% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây.
6Giáng đòn lên 3 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 390% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 38% tỉ lệ CRIT trong 2,5 giây.
7Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 440% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 50% tỉ lệ CRIT trong 3 giây.
8Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 490% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 60% tỉ lệ CRIT trong 3 giây.
9Giáng đòn lên 4 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 650% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 75% tỉ lệ CRIT trong 3 giây.
10Giáng đòn lên 5 đối thủ bất kỳ 3 lần trong vòng 2 giây, gây tổng thiệt hại lên tới 720% TC cho mỗi đối thủ và gây Mù trong 1,5 giây. Đồng thời được miễn nhiễm với thiệt hại từ tấn công và tăng 96% tỉ lệ CRIT trong 4 giây.
Lưỡng Long
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
132002302555
2335024225511
3350025425516
4365026625521
5380027825527
6395029025532
7410030225537
8425031425543
9440032625548
10455033825553
11470035025558
12485036225564
13500037425569
14515038625574
15530039825580
16545041025585
17560042225590
18575043425596
195900446255101
206050458255106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
9250688260107
219400700260112
229550712260118
239700724260123
249850736260128
2510000748260134
2610150760260139
2710300772260144
2810450784260150
2910600796260155
3010750808260160
3110900820260166
3211050832260171
3311200844260176
3411350856260182
3511500868260187
3611650880260192
3711800892260198
3811950904260203
3912100916260208
4012250928260214
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
154501158265215
41156001170265220
42157501182265226
43159001194265231
44160501206265236
45162001218265242
46163501230265247
47165001242265252
48166501254265258
49168001266265263
50169501278265269
51171001290265274
52172501302265279
53174001314265285
54175501326265290
55177001338265295
56178501350265301
57180001362265306
58181501374265312
59183001386265317
60184501398265322
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
216501628270324
61218001640270329
62219501652270335
63221001664270340
64222501676270346
65224001688270351
66225501700270356
67227001712270362
68228501724270367
69230001736270373
70231501748270378
71233001760270383
72234501772270389
73236001784270394
74237501796270400
75239001808270405
76240501820270410
77242001832270416
78243501844270421
79245001856270427
80246501868270432
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
278502098275434
81280002110275440
82281502122275445
83283002134275451
84284502146275456
85286002158275461
86287502170275467
87289002182275472
88290502194275478
89292002206275483
90293502218275489
91295002230275494
92296502242275499
93298002254275505
94299502266275510
95301002278275516
96302502290275521
97304002302275526
98305502314275532
99307002326275537
100308502338275543
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
340502568280546
101342002580280551
102343502592280556
103345002604280562
104346502616280567
105348002628280573
106349502640280578
107351002652280584
108352502664280589
109354002676280595
110355502688280600
111357002700280606
112358502712280611
113360002724280616
114361502736280622
115363002748280627
116364502760280633
117366002772280638
118367502784280644
119369002796280649
120370502808280655
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
402503038285658
121404003050285663
122405503062285669
123407003074285674
124408503086285680
125410003098285685
126411503110285691
127413003122285696
128414503134285702
129416003146285707
130417503158285713
131419003170285718
132420503182285724
133422003194285729
134423503206285735
135425003218285740
136426503230285746
137428003242285751
138429503254285757
139431003266285762
140432503278285768
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
464503508290772
141466003520290777
142467503532290783
143469003544290788
144470503556290794
145472003568290799
146473503580290805
147475003592290810
148476503604290816
149478003616290821
150479503628290827
151481003640290832
152482503652290838
153484003664290843
154485503676290849
155487003688290854
156488503700290860
157490003712290865
158491503724290871
159493003736290876
160494503748290882
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
526503978295886
161528003990295892
162529504002295897
163531004014295903
164532504026295908
165534004038295914
166535504050295919
167537004062295925
168538504074295931
169540004086295936
170541504098295942
171543004110295947
172544504122295953
173546004134295958
174547504146295964
175549004158295969
176550504170295975
177552004182295980
178553504194295986
179555004206295991
180556504218295997
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
5885044483001002
1815900044603001008
1825915044723001013
1835930044843001019
1845945044963001024
1855960045083001030
1865975045203001035
1875990045323001041
1886005045443001047
1896020045563001052
1906035045683001058
1916050045803001063
1926065045923001069
1936080046043001074
1946095046163001080
1956110046283001086
1966125046403001091
1976140046523001097
1986155046643001102
1996170046763001108
2006185046883001113
Lưỡng Long
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
14444019062707
244665191827013
344890193027020
445115194227027
545340195427034
645565196627040
745790197827047
846015199027054
946240200227060
1046465201427067
1146690202627074
1246915203827080
1347140205027087
1447365206227094
15475902074270101
16478152086270107
17480402098270114
18482652110270121
19484902122270127
20487152134270134
21489402146270141
22491652158270147
23493902170270154
24496152182270161
25498402194270168
26500652206270174
27502902218270181
28505152230270188
29507402242270194
30509652254270201
31511902266270208
32514152278270214
33516402290270221
34518652302270228
35520902314270235
36523152326270241
37525402338270248
38527652350270255
39529902362270261
40532152374270268
41534402386270275
42536652398270281
43538902410270288
44541152422270295
45543402434270302
46545652446270308
47547902458270315
48550152470270322
49552402482270328
50554652494270335
51556902506270342
52559152518270348
53561402530270355
54563652542270362
55565902554270369
56568152566270375
57570402578270382
58572652590270389
59574902602270395
60577152614270402
61579402626270409
62581652638270415
63583902650270422
64586152662270429
65588402674270436
66590652686270442
67592902698270449
68595152710270456
69597402722270462
70599652734270469
71601902746270476
72604152758270482
73606402770270489
74608652782270496
75610902794270503
76613152806270509
77615402818270516
78617652830270523
79619902842270529
80622152854270536
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
666953176275538
81669203188275545
82671453200275552
83673703212275558
84675953224275565
85678203236275572
86680453248275579
87682703260275585
88684953272275592
89687203284275599
90689453296275606
91691703308275612
92693953320275619
93696203332275626
94698453344275632
95700703356275639
96702953368275646
97705203380275653
98707453392275659
99709703404275666
100711953416275673
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
756753738280676
101759003750280682
102761253762280689
103763503774280696
104765753786280703
105768003798280709
106770253810280716
107772503822280723
108774753834280730
109777003846280736
110779253858280743
111781503870280750
112783753882280757
113786003894280763
114788253906280770
115790503918280777
116792753930280784
117795003942280790
118797253954280797
119799503966280804
120801753978280811
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
846554300285814
121848804312285821
122851054324285828
123853304336285834
124855554348285841
125857804360285848
126860054372285855
127862304384285861
128864554396285868
129866804408285875
130869054420285882
131871304432285889
132873554444285895
133875804456285902
134878054468285909
135880304480285916
136882554492285923
137884804504285929
138887054516285936
139889304528285943
140891554540285950
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
936354862290954
141938604874290960
142940854886290967
143943104898290974
144945354910290981
145947604922290988
146949854934290994
1479521049462901001
1489543549582901008
1499566049702901015
1509588549822901022
1519611049942901028
1529633550062901035
1539656050182901042
1549678550302901049
1559701050422901056
1569723550542901063
1579746050662901069
1589768550782901076
1599791050902901083
1609813551022901090
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
10261554242951094
16110284054362951101
16210306554482951108
16310329054602951115
16410351554722951122
16510374054842951128
16610396554962951135
16710419055082951142
16810441555202951149
16910464055322951156
17010486555442951163
17110509055562951169
17210531555682951176
17310554055802951183
17410576555922951190
17510599056042951197
17610621556162951204
17710644056282951210
17810666556402951217
17910689056522951224
18010711556642951231
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
11159559863001236
18111182059983001243
18211204560103001250
18311227060223001257
18411249560343001263
18511272060463001270
18611294560583001277
18711317060703001284
18811339560823001291
18911362060943001298
19011384561063001305
19111407061183001312
19211429561303001318
19311452061423001325
19411474561543001332
19511497061663001339
19611519561783001346
19711542061903001353
19811564562023001360
19911587062143001366
20011609562263001373
Lưỡng Long
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
19400038232708
294337383527016
394674384727024
495011385927032
595348387127040
695685388327048
796022389527056
896359390727064
996696391927072
1097033393127080
1197370394327088
1297707395527096
13980443967270104
14983813979270112
15987183991270120
16990554003270128
17993924015270136
18997294027270144
191000664039270152
201004034051270160
211007404063270168
221010774075270176
231014144087270184
241017514099270192
251020884111270200
261024254123270208
271027624135270216
281030994147270224
291034364159270232
301037734171270240
311041104183270248
321044474195270256
331047844207270264
341051214219270272
351054584231270280
361057954243270288
371061324255270296
381064694267270304
391068064279270312
401071434291270320
411074804303270328
421078174315270336
431081544327270344
441084914339270352
451088284351270360
461091654363270368
471095024375270376
481098394387270384
491101764399270392
501105134411270400
511108504423270408
521111874435270416
531115244447270424
541118614459270432
551121984471270440
561125354483270448
571128724495270456
581132094507270464
591135464519270472
601138834531270480
611142204543270488
621145574555270496
631148944567270504
641152314579270512
651155684591270520
661159054603270528
671162424615270536
681165794627270544
691169164639270552
701172534651270560
711175904663270568
721179274675270576
731182644687270584
741186014699270592
751189384711270600
761192754723270608
771196124735270616
781199494747270624
791202864759270632
801206234771270640
811209604783270648
821212974795270656
831216344807270664
841219714819270672
851223084831270680
861226454843270688
871229824855270696
881233194867270704
891236564879270712
901239934891270720
911243304903270728
921246674915270736
931250044927270744
941253414939270752
951256784951270760
961260154963270768
971263524975270776
981266894987270784
991270264999270792
1001273635011270800
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1363235655280806
1011366605667280814
1021369975679280822
1031373345691280830
1041376715703280838
1051380085715280846
1061383455727280854
1071386825739280862
1081390195751280870
1091393565763280878
1101396935775280886
1111400305787280894
1121403675799280902
1131407045811280910
1141410415823280918
1151413785835280926
1161417155847280934
1171420525859280943
1181423895871280951
1191427265883280959
1201430635895280967
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
1520236539285970
1211523606551285978
1221526976563285986
1231530346575285994
12415337165872851002
12515370865992851010
12615404566112851019
12715438266232851027
12815471966352851035
12915505666472851043
13015539366592851051
13115573066712851059
13215606766832851067
13315640466952851075
13415674167072851083
13515707867192851091
13615741567312851099
13715775267432851107
13815808967552851116
13915842667672851124
14015876367792851132
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
16772374232901136
14116806074352901144
14216839774472901152
14316873474592901160
14416907174712901168
14516940874832901176
14616974574952901184
14717008275072901192
14817041975192901200
14917075675312901209
15017109375432901217
15117143075552901225
15217176775672901233
15317210475792901241
15417244175912901249
15517277876032901257
15617311576152901265
15717345276272901273
15817378976392901282
15917412676512901290
16017446376632901298
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
18342383072951302
16118376083192951310
16218409783312951319
16318443483432951327
16418477183552951335
16518510883672951343
16618544583792951351
16718578283912951359
16818611984032951367
16918645684152951375
17018679384272951384
17118713084392951392
17218746784512951400
17318780484632951408
17418814184752951416
17518847884872951424
17618881584992951432
17718915285112951441
17818948985232951449
17918982685352951457
18019016385472951465
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
19912391913001470
18119946092033001478
18219979792153001486
18320013492273001495
18420047192393001503
18520080892513001511
18620114592633001519
18720148292753001527
18820181992873001535
18920215692993001544
19020249393113001552
19120283093233001560
19220316793353001568
19320350493473001576
19420384193593001584
19520417893713001593
19620451593833001601
19720485293953001609
19820518994073001617
19920552694193001625
20020586394313001633
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Lưỡng Long x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Lưỡng Long x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Lưỡng Long x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Lưỡng Long x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Lưỡng Long x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Sét Hoàng Kim
  • Bão Đen
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Sét Hoàng Kim
Sét Hoàng Kim
Khi Lưỡng Long nhận được Skin: Tấn công +400 Những dòng điện cuồn cuộn khiến trời long trời đất lở.400 Tấn công
*Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
1 16000 250 560 Ấn + 10 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
30 55 55 33
Tổng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bão Đen
Bão Đen
Khi Lưỡng Long nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Tia sét phát ra từ con rồng hai đầu khi nó mang đến một cơn bão cực kỳ dữ dội. (Phần thưởng đặc biệt Giải Siêu Đấu mùa 1)250 Tấn công
16000 Máu
Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 560 Ấn + 10 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
1 16000 250 560 Ấn + 10 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 Bão Đen - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Thánh Địa
Thánh Địa
Tin tức Tướng Thưởng
Thánh Địa đã đi vào huyền thoại nhờ nguồn pha lê vô tận canh gác bởi những quái vô cùng nguy hiểm. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Dù là sứ giả của Thánh Địa nhưng Linh Hồn Sư nhận thấy sự tàn khốc của cuộc chiến giữa Chính và Tà. Và ngài quyết định mở lối cho các linh hồn rời khỏi chiến trường trở về chốn Thánh Địa vốn có. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Thánh Địa vẫn còn nằm trong bóng tối nếu không có cơn thịnh nộ của Lưỡng Long thấp sáng. Quý Cô Leo được lệnh của Thần Sấm đến trợ giúp cư dân tại đây, góp phần cho một nền hòa bình chung. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Lưỡng Long + Ma Trơi + Diêm Vương + Quý Cô Leo + Linh Hồn Sư + Pháp Sư Vũ Trụ + Ma Sư Hắc Ám + Phù Thủy Tuyết
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Lôi Đình
Lôi Đình
Khi chiếc sừng rung lên vì năng lượng và giải phóng một cơn bão điện khi nạp đầy.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
2
3
0
0
0
0

Đặc Tính

1
0
0
0
0
4
17

Nhận

Bạn chỉ có thể nhận được bằng cách trả tiền thật trong chương trình đặc biệt.
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Lưỡng Long - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Lưỡng Long. --- 100 %
Đá Hồn Lưỡng Long Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép