Tướng: Rồng Dung Nham

Rồng Dung Nham

Rồng Dung Nham Rồng Dung Nham

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:430063560121960
Tấn công Tấn công:20518312992
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:159208299
Tránh né Tránh né:300030003000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Tiên TriOKHãy chọn tài năngBùng nổ
Được sinh ra từ Thung Lũng Lửa và hội đủ năng lực của tộc Rồng Lửa. Là hậu duệ của một tộc rồng cổ xưa nhất, Rồng Dung Nham sẽ tiếp tục chứng kiến một tương lai mới của vùng đất này.
  • Bùng nổ
  • Tôtem Thần
  • Rồng Dung Nham
  • Rồng Dung Nham Tiến hóa 1
  • Rồng Dung Nham Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 150% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 18% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 520% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 1.2 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 170% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 20% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 640% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 1.4 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 190% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 23% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 760% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 1.6 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 210% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 26% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 890% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 1.8 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 230% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 30% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1020% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 2 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 250% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 34% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1160% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 2.2 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 280% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 38% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1300% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 2.4 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 310% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 42% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1450% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 2.6 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 340% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 46% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1600% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 2.8 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 380% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1760% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 3 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 420% thiệt hại công thường cho 3 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1840% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 3 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 460% thiệt hại công thường cho 3 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 1920% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 3 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 500% thiệt hại công thường cho 3 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 2000% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 3 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 540% thiệt hại công thường cho 3 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 2080% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 3 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Nguyên thủy: Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 580% thiệt hại công thường cho 3 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây. Hóa hình: Gây 2160% thiệt hại công thường lên các mục tiêu thuộc một phạm vi bất kỳ trong 4 giây, xóa điều kiện hỗ trợ và Giam cầm trong 3 giây. (Tướng hóa dung nham ngay khi vào trận và tiếp tục hóa hình sau mỗi 10 giây, mỗi lần duy trì trong 8 giây . Khi hóa hình, tướng hồi 100% máu, mỗi lần bị công chịu tối đa 10.000 thiệt hại, miễn dịch với Choáng, Sợ hãi, Giảm năng lượng.) Tướng hồi năng lượng cực nhanh.
CấpTin tức
1Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 150% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 18% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
2Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 170% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 20% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
3Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 190% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 22% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
4Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 210% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 26% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
5Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 230% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 30% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
6Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 250% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 34% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
7Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 280% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 38% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
8Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 310% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 42% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
9Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 340% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 46% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
10Xóa điều kiện hỗ trợ của 2 Tướng địch. Mỗi 0.4 giây gây 380% thiệt hại công thường cho 2 tướng ở gần trong 8 giây. Tăng 50% thiệt hại địch phải nhận trong 3 giây.
Rồng Dung Nham
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
143002052555
2454021925511
3478023325516
4502024725521
5526026125527
6550027525532
7574028925537
8598030325543
9622031725548
10646033125553
11670034525558
12694035925564
13718037325569
14742038725574
15766040125580
16790041525585
17814042925590
18838044325596
198620457255101
208860471255106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
13160676260107
2113400690260112
2213640704260118
2313880718260123
2414120732260128
2514360746260134
2614600760260139
2714840774260144
2815080788260150
2915320802260155
3015560816260160
3115800830260166
3216040844260171
3316280858260176
3416520872260182
3516760886260187
3617000900260192
3717240914260198
3817480928260203
3917720942260208
4017960956260214
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
222601161265215
41225001175265220
42227401189265226
43229801203265231
44232201217265236
45234601231265242
46237001245265247
47239401259265252
48241801273265258
49244201287265263
50246601301265269
51249001315265274
52251401329265279
53253801343265285
54256201357265290
55258601371265295
56261001385265301
57263401399265306
58265801413265312
59268201427265317
60270601441265322
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
313601646270324
61316001660270329
62318401674270335
63320801688270340
64323201702270346
65325601716270351
66328001730270356
67330401744270362
68332801758270367
69335201772270373
70337601786270378
71340001800270383
72342401814270389
73344801828270394
74347201842270400
75349601856270405
76352001870270410
77354401884270416
78356801898270421
79359201912270427
80361601926270432
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
404602131275434
81407002145275440
82409402159275445
83411802173275451
84414202187275456
85416602201275461
86419002215275467
87421402229275472
88423802243275478
89426202257275483
90428602271275489
91431002285275494
92433402299275499
93435802313275505
94438202327275510
95440602341275516
96443002355275521
97445402369275526
98447802383275532
99450202397275537
100452602411275543
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
495602616280546
101498002630280551
102500402644280556
103502802658280562
104505202672280567
105507602686280573
106510002700280578
107512402714280584
108514802728280589
109517202742280595
110519602756280600
111522002770280606
112524402784280611
113526802798280616
114529202812280622
115531602826280627
116534002840280633
117536402854280638
118538802868280644
119541202882280649
120543602896280655
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
586603101285658
121589003115285663
122591403129285669
123593803143285674
124596203157285680
125598603171285685
126601003185285691
127603403199285696
128605803213285702
129608203227285707
130610603241285713
131613003255285718
132615403269285724
133617803283285729
134620203297285735
135622603311285740
136625003325285746
137627403339285751
138629803353285757
139632203367285762
140634603381285768
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
677603586290772
141680003600290777
142682403614290783
143684803628290788
144687203642290794
145689603656290799
146692003670290805
147694403684290810
148696803698290816
149699203712290821
150701603726290827
151704003740290832
152706403754290838
153708803768290843
154711203782290849
155713603796290854
156716003810290860
157718403824290865
158720803838290871
159723203852290876
160725603866290882
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
768604071295886
161771004085295892
162773404099295897
163775804113295903
164778204127295908
165780604141295914
166783004155295919
167785404169295925
168787804183295931
169790204197295936
170792604211295942
171795004225295947
172797404239295953
173799804253295958
174802204267295964
175804604281295969
176807004295295975
177809404309295980
178811804323295986
179814204337295991
180816604351295997
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
8596045563001002
1818620045703001008
1828644045843001013
1838668045983001019
1848692046123001024
1858716046263001030
1868740046403001035
1878764046543001041
1888788046683001047
1898812046823001052
1908836046963001058
1918860047103001063
1928884047243001069
1938908047383001074
1948932047523001080
1958956047663001086
1968980047803001091
1979004047943001097
1989028048083001102
1999052048223001108
2009076048363001113
Rồng Dung Nham
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
16356018312707
263920184527013
364280185927020
464640187327027
565000188727034
665360190127040
765720191527047
866080192927054
966440194327060
1066800195727067
1167160197127074
1267520198527080
1367880199927087
1468240201327094
15686002027270101
16689602041270107
17693202055270114
18696802069270121
19700402083270127
20704002097270134
21707602111270141
22711202125270147
23714802139270154
24718402153270161
25722002167270168
26725602181270174
27729202195270181
28732802209270188
29736402223270194
30740002237270201
31743602251270208
32747202265270214
33750802279270221
34754402293270228
35758002307270235
36761602321270241
37765202335270248
38768802349270255
39772402363270261
40776002377270268
41779602391270275
42783202405270281
43786802419270288
44790402433270295
45794002447270302
46797602461270308
47801202475270315
48804802489270322
49808402503270328
50812002517270335
51815602531270342
52819202545270348
53822802559270355
54826402573270362
55830002587270369
56833602601270375
57837202615270382
58840802629270389
59844402643270395
60848002657270402
61851602671270409
62855202685270415
63858802699270422
64862402713270429
65866002727270436
66869602741270442
67873202755270449
68876802769270456
69880402783270462
70884002797270469
71887602811270476
72891202825270482
73894802839270489
74898402853270496
75902002867270503
76905602881270509
77909202895270516
78912802909270523
79916402923270529
80920002937270536
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
980203224275538
81983803238275545
82987403252275552
83991003266275558
84994603280275565
85998203294275572
861001803308275579
871005403322275585
881009003336275592
891012603350275599
901016203364275606
911019803378275612
921023403392275619
931027003406275626
941030603420275632
951034203434275639
961037803448275646
971041403462275653
981045003476275659
991048603490275666
1001052203504275673
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
1112403791280676
1011116003805280682
1021119603819280689
1031123203833280696
1041126803847280703
1051130403861280709
1061134003875280716
1071137603889280723
1081141203903280730
1091144803917280736
1101148403931280743
1111152003945280750
1121155603959280757
1131159203973280763
1141162803987280770
1151166404001280777
1161170004015280784
1171173604029280790
1181177204043280797
1191180804057280804
1201184404071280811
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
1244604358285814
1211248204372285821
1221251804386285828
1231255404400285834
1241259004414285841
1251262604428285848
1261266204442285855
1271269804456285861
1281273404470285868
1291277004484285875
1301280604498285882
1311284204512285889
1321287804526285895
1331291404540285902
1341295004554285909
1351298604568285916
1361302204582285923
1371305804596285929
1381309404610285936
1391313004624285943
1401316604638285950
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
1376804925290954
1411380404939290960
1421384004953290967
1431387604967290974
1441391204981290981
1451394804995290988
1461398405009290994
14714020050232901001
14814056050372901008
14914092050512901015
15014128050652901022
15114164050792901028
15214200050932901035
15314236051072901042
15414272051212901049
15514308051352901056
15614344051492901063
15714380051632901069
15814416051772901076
15914452051912901083
16014488052052901090
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
15090054922951094
16115126055062951101
16215162055202951108
16315198055342951115
16415234055482951122
16515270055622951128
16615306055762951135
16715342055902951142
16815378056042951149
16915414056182951156
17015450056322951163
17115486056462951169
17215522056602951176
17315558056742951183
17415594056882951190
17515630057022951197
17615666057162951204
17715702057302951210
17815738057442951217
17915774057582951224
18015810057722951231
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
16412060593001236
18116448060733001243
18216484060873001250
18316520061013001257
18416556061153001263
18516592061293001270
18616628061433001277
18716664061573001284
18816700061713001291
18916736061853001298
19016772061993001305
19116808062133001312
19216844062273001318
19316880062413001325
19416916062553001332
19516952062693001339
19616988062833001346
19717024062973001353
19817060063113001360
19917096063253001366
20017132063393001373
Rồng Dung Nham
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
113400035662708
2134540358027016
3135080359427024
4135620360827032
5136160362227040
6136700363627048
7137240365027056
8137780366427064
9138320367827072
10138860369227080
11139400370627088
12139940372027096
131404803734270104
141410203748270112
151415603762270120
161421003776270128
171426403790270136
181431803804270144
191437203818270152
201442603832270160
211448003846270168
221453403860270176
231458803874270184
241464203888270192
251469603902270200
261475003916270208
271480403930270216
281485803944270224
291491203958270232
301496603972270240
311502003986270248
321507404000270256
331512804014270264
341518204028270272
351523604042270280
361529004056270288
371534404070270296
381539804084270304
391545204098270312
401550604112270320
411556004126270328
421561404140270336
431566804154270344
441572204168270352
451577604182270360
461583004196270368
471588404210270376
481593804224270384
491599204238270392
501604604252270400
511610004266270408
521615404280270416
531620804294270424
541626204308270432
551631604322270440
561637004336270448
571642404350270456
581647804364270464
591653204378270472
601658604392270480
611664004406270488
621669404420270496
631674804434270504
641680204448270512
651685604462270520
661691004476270528
671696404490270536
681701804504270544
691707204518270552
701712604532270560
711718004546270568
721723404560270576
731728804574270584
741734204588270592
751739604602270600
761745004616270608
771750404630270616
781755804644270624
791761204658270632
801766604672270640
811772004686270648
821777404700270656
831782804714270664
841788204728270672
851793604742270680
861799004756270688
871804404770270696
881809804784270704
891815204798270712
901820604812270720
911826004826270728
921831404840270736
931836804854270744
941842204868270752
951847604882270760
961853004896270768
971858404910270776
981863804924270784
991869204938270792
1001874604952270800
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
1995005526280806
1012000405540280814
1022005805554280822
1032011205568280830
1042016605582280838
1052022005596280846
1062027405610280854
1072032805624280862
1082038205638280870
1092043605652280878
1102049005666280886
1112054405680280894
1122059805694280902
1132065205708280910
1142070605722280918
1152076005736280926
1162081405750280934
1172086805764280943
1182092205778280951
1192097605792280959
1202103005806280967
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
2223406380285970
1212228806394285978
1222234206408285986
1232239606422285994
12422450064362851002
12522504064502851010
12622558064642851019
12722612064782851027
12822666064922851035
12922720065062851043
13022774065202851051
13122828065342851059
13222882065482851067
13322936065622851075
13422990065762851083
13523044065902851091
13623098066042851099
13723152066182851107
13823206066322851116
13923260066462851124
14023314066602851132
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
24518072342901136
14124572072482901144
14224626072622901152
14324680072762901160
14424734072902901168
14524788073042901176
14624842073182901184
14724896073322901192
14824950073462901200
14925004073602901209
15025058073742901217
15125112073882901225
15225166074022901233
15325220074162901241
15425274074302901249
15525328074442901257
15625382074582901265
15725436074722901273
15825490074862901282
15925544075002901290
16025598075142901298
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
26802080882951302
16126856081022951310
16226910081162951319
16326964081302951327
16427018081442951335
16527072081582951343
16627126081722951351
16727180081862951359
16827234082002951367
16927288082142951375
17027342082282951384
17127396082422951392
17227450082562951400
17327504082702951408
17427558082842951416
17527612082982951424
17627666083122951432
17727720083262951441
17827774083402951449
17927828083542951457
18027882083682951465
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
29086089423001470
18129140089563001478
18229194089703001486
18329248089843001495
18429302089983001503
18529356090123001511
18629410090263001519
18729464090403001527
18829518090543001535
18929572090683001544
19029626090823001552
19129680090963001560
19229734091103001568
19329788091243001576
19429842091383001584
19529896091523001593
19629950091663001601
19730004091803001609
19830058091943001617
19930112092083001625
20030166092223001633
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Rồng Dung Nham x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Rồng Dung Nham x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Rồng Dung Nham x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Rồng Dung Nham x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Rồng Dung Nham x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Rồng Siêu Tinh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Rồng Siêu Tinh
Rồng Siêu Tinh
Khi Rồng Dung Nham nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Tiếng gầm của Rồng như vụ nổ siêu hành tinh, chấn động trời đất.400 Tấn công
10000 Máu
*Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Vực Núi Lửa
Vực Núi Lửa
Tin tức Tướng Thưởng
Quá khứ trong Vực Núi Lửa không phải lúc nào bùng cháy như dòng dung nham. Nó chỉ là một khe núi uy nghiêm bí hiểm, nơi mà người ta đồn rằng có sự hiện diện của những con rồng to lớn nhất. Cũng có người cho rằng những con quái thú này sẽ ban sức mạnh cho ai xứng đáng nhất và tại đó đang chôn giấu kho bảo tàng vô giá ... 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Rồi một ngày, cả khe núi và bầu trời rực cháy trong khói lửa, bóng dáng của Rồng Lửa hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều cuộc hành trình đã diễn ra nhằm truy tìm dấu vết và hy vọng được trao cho sức mạnh của cự long … 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Để có thể diệt trừ đối thủ truyền kiếp Rồng Băng, thì Rồng Lửa đã không tiếc sức mạnh, triệu hồi Kẻ Huy Diệt đang bị phong ấn. Và Rồng Dung Nham cũng không thể đứng ngoài cuộc nếu muốn chấm dứt cuộc nội chiến rồng này. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Rồng Dung Nham + Ripper + Vệ Thần Lửa + Người Thú + Kẻ Hủy Diệt + Kỵ Sĩ Rồng + Rồng Lửa + Nhà Giả Kim
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Sừng Rồng
Sừng Rồng
Chiếc sừng mang sức mạnh của nham thạch, khi chủ nhân nổi giận thì sẽ nhấn chìm thế giới trong dòng nham đỏ rực.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
49
1
8
2
0
2
2
0
0
0

Bài

0
0
14
36
0
0
0
5
0
0
0
0
2
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

Kỹ Năng

1
3
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
23
2
1
0
0
0
45
0
1
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
22
1
1
1
0
1
0
9
3
0

Đặc Tính

1
0
2
3
0
4
83

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Rồng Dung Nham - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Dung Nham. --- 100 %
Đá Hồn Rồng Dung Nham Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Rồng Dung NhamRồng Dung NhamRồng Dung NhamRồng Dung Nham

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép