Tướng: Ripper

Ripper

Ripper Ripper

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:360059120113920
Tấn công Tấn công:24020883436
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:800800800
Di Chuyển Di Chuyển:275290290
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:444
Chính xác Chính xác:171225330
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Chiến ThúOKHãy chọn tài năngĐất Lỡ
Móng vuốt cực sắc và sự dũng mãnh của Ripper biến hắn trở thành một chiến binh thực thụ. Khi háo hức tìm một đối thủ đích thực, mọi người đều chạy trốn trong nỗi sợ hãi. Điều này làm cho hắn luôn cô độc và không thỏa mãn.
  • Đất Lỡ
  • Tôtem Thần
  • Ripper
  • Ripper Tiến hóa 1
  • Ripper Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 260% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 15% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 10% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 300% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 20% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 10% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 340% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 25% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 15% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 400% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 30% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 15% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 460% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 40% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 20% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 540% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 50% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 20% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 620% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 60% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2.5 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 25% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 720% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 70% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2.5 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 25% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 820% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 80% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2.5 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 30% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 950% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 35% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 5 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 1020% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 40% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 5 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 1090% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 45% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 5 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 1160% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 50% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 5 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 1230% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 55% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 5 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 1300% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây. Đồng thời tăng Né bản thân thêm 60% trong 3 giây. (Nghỉ: 3 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Mù, gây thiệt hại không thể Né và có khả năng phục hồi năng lượng nhanh.)
CấpTin tức
1Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 260% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 15% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây.
2Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 300% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 20% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây.
3Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 340% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 25% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây.
4Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 400% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 30% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây.
5Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 460% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 40% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây.
6Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 540% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 50% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2 giây.
7Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 620% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 60% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2.5 giây.
8Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 720% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 70% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2.5 giây.
9Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 820% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 80% hiệu ứng hồi máu của địch trong 2.5 giây.
10Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ của 4 tướng địch ngẫu nhiên, gây thiệt hại bằng 950% tấn công thường, gây Câm lặng và giảm 90% hiệu ứng hồi máu của địch trong 3 giây.
Ripper
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
136002402755
2386025527511
3412027027516
4438028527522
5464030027527
6490031527533
7516033027538
8542034527543
9568036027549
10594037527554
11620039027560
12646040527565
13672042027571
14698043527576
15724045027581
16750046527587
17776048027592
18802049527598
198280510275103
208540525275109
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
12140765280109
2112400780280115
2212660795280120
2312920810280125
2413180825280131
2513440840280136
2613700855280142
2713960870280147
2814220885280153
2914480900280158
3014740915280164
3115000930280169
3215260945280175
3315520960280180
3415780975280185
3516040990280191
36163001005280196
37165601020280202
38168201035280207
39170801050280213
40173401065280218
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
209401305285219
41212001320285225
42214601335285230
43217201350285236
44219801365285241
45222401380285247
46225001395285252
47227601410285258
48230201425285263
49232801440285269
50235401455285274
51238001470285280
52240601485285285
53243201500285291
54245801515285296
55248401530285302
56251001545285307
57253601560285313
58256201575285318
59258801590285324
60261401605285329
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
297401845290331
61300001860290336
62302601875290342
63305201890290347
64307801905290353
65310401920290358
66313001935290364
67315601950290369
68318201965290375
69320801980290380
70323401995290386
71326002010290391
72328602025290397
73331202040290402
74333802055290408
75336402070290413
76339002085290419
77341602100290424
78344202115290430
79346802130290435
80349402145290441
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
385402385295443
81388002400295449
82390602415295454
83393202430295460
84395802445295465
85398402460295471
86401002475295476
87403602490295482
88406202505295487
89408802520295493
90411402535295499
91414002550295504
92416602565295510
93419202580295515
94421802595295521
95424402610295526
96427002625295532
97429602640295537
98432202655295543
99434802670295548
100437402685295554
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
473402925300557
101476002940300562
102478602955300568
103481202970300573
104483802985300579
105486403000300585
106489003015300590
107491603030300596
108494203045300601
109496803060300607
110499403075300612
111502003090300618
112504603105300623
113507203120300629
114509803135300635
115512403150300640
116515003165300646
117517603180300651
118520203195300657
119522803210300662
120525403225300668
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
561403465305671
121564003480305677
122566603495305683
123569203510305688
124571803525305694
125574403540305699
126577003555305705
127579603570305710
128582203585305716
129584803600305722
130587403615305727
131590003630305733
132592603645305738
133595203660305744
134597803675305750
135600403690305755
136603003705305761
137605603720305766
138608203735305772
139610803750305778
140613403765305783
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
649404005310787
141652004020310793
142654604035310798
143657204050310804
144659804065310810
145662404080310815
146665004095310821
147667604110310826
148670204125310832
149672804140310838
150675404155310843
151678004170310849
152680604185310855
153683204200310860
154685804215310866
155688404230310871
156691004245310877
157693604260310883
158696204275310888
159698804290310894
160701404305310900
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
737404545315904
161740004560315910
162742604575315915
163745204590315921
164747804605315927
165750404620315932
166753004635315938
167755604650315944
168758204665315949
169760804680315955
170763404695315961
171766004710315966
172768604725315972
173771204740315977
174773804755315983
175776404770315989
176779004785315994
1777816048003151000
1787842048153151006
1797868048303151011
1807894048453151017
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
8254050853201022
1818280051003201028
1828306051153201033
1838332051303201039
1848358051453201045
1858384051603201050
1868410051753201056
1878436051903201062
1888462052053201067
1898488052203201073
1908514052353201079
1918540052503201084
1928566052653201090
1938592052803201096
1948618052953201101
1958644053103201107
1968670053253201113
1978696053403201119
1988722053553201124
1998748053703201130
2008774053853201136
Ripper
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
15912020882907
259510210329014
359900211829020
460290213329027
560680214829034
661070216329041
761460217829048
861850219329054
962240220829061
1062630222329068
1163020223829075
1263410225329082
1363800226829089
1464190228329095
15645802298290102
16649702313290109
17653602328290116
18657502343290123
19661402358290129
20665302373290136
21669202388290143
22673102403290150
23677002418290157
24680902433290163
25684802448290170
26688702463290177
27692602478290184
28696502493290191
29700402508290198
30704302523290204
31708202538290211
32712102553290218
33716002568290225
34719902583290232
35723802598290238
36727702613290245
37731602628290252
38735502643290259
39739402658290266
40743302673290272
41747202688290279
42751102703290286
43755002718290293
44758902733290300
45762802748290307
46766702763290313
47770602778290320
48774502793290327
49778402808290334
50782302823290341
51786202838290347
52790102853290354
53794002868290361
54797902883290368
55801802898290375
56805702913290381
57809602928290388
58813502943290395
59817402958290402
60821302973290409
61825202988290415
62829103003290422
63833003018290429
64836903033290436
65840803048290443
66844703063290450
67848603078290456
68852503093290463
69856403108290470
70860303123290477
71864203138290484
72868103153290490
73872003168290497
74875903183290504
75879803198290511
76883703213290518
77887603228290524
78891503243290531
79895403258290538
80899303273290545
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
949703609295547
81953603624295554
82957503639295561
83961403654295568
84965303669295574
85969203684295581
86973103699295588
87977003714295595
88980903729295602
89984803744295609
90988703759295616
91992603774295622
92996503789295629
931000403804295636
941004303819295643
951008203834295650
961012103849295657
971016003864295663
981019903879295670
991023803894295677
1001027703909295684
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
1078104245300687
1011082004260300694
1021085904275300700
1031089804290300707
1041093704305300714
1051097604320300721
1061101504335300728
1071105404350300735
1081109304365300742
1091113204380300748
1101117104395300755
1111121004410300762
1121124904425300769
1131128804440300776
1141132704455300783
1151136604470300790
1161140504485300797
1171144404500300803
1181148304515300810
1191152204530300817
1201156104545300824
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
1206504881305827
1211210404896305834
1221214304911305841
1231218204926305848
1241222104941305855
1251226004956305862
1261229904971305869
1271233804986305876
1281237705001305882
1291241605016305889
1301245505031305896
1311249405046305903
1321253305061305910
1331257205076305917
1341261105091305924
1351265005106305931
1361268905121305938
1371272805136305945
1381276705151305951
1391280605166305958
1401284505181305965
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
1334905517310969
1411338805532310976
1421342705547310983
1431346605562310990
1441350505577310997
14513544055923101004
14613583056073101011
14713622056223101018
14813661056373101024
14913700056523101031
15013739056673101038
15113778056823101045
15213817056973101052
15313856057123101059
15413895057273101066
15513934057423101073
15613973057573101080
15714012057723101087
15814051057873101094
15914090058023101101
16014129058173101108
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
14633061533151112
16114672061683151119
16214711061833151126
16314750061983151133
16414789062133151140
16514828062283151147
16614867062433151154
16714906062583151161
16814945062733151168
16914984062883151175
17015023063033151182
17115062063183151188
17215101063333151195
17315140063483151202
17415179063633151209
17515218063783151216
17615257063933151223
17715296064083151230
17815335064233151237
17915374064383151244
18015413064533151251
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
15917067893201256
18115956068043201263
18215995068193201270
18316034068343201277
18416073068493201284
18516112068643201291
18616151068793201298
18716190068943201305
18816229069093201312
18916268069243201319
19016307069393201326
19116346069543201333
19216385069693201340
19316424069843201347
19416463069993201354
19516502070143201361
19616541070293201368
19716580070443201375
19816619070593201382
19916658070743201389
20016697070893201396
Ripper
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
112400041082908
2124585412329016
3125170413829024
4125755415329032
5126340416829041
6126925418329049
7127510419829057
8128095421329065
9128680422829073
10129265424329081
11129850425829089
12130435427329097
131310204288290105
141316054303290114
151321904318290122
161327754333290130
171333604348290138
181339454363290146
191345304378290154
201351154393290162
211357004408290170
221362854423290178
231368704438290187
241374554453290195
251380404468290203
261386254483290211
271392104498290219
281397954513290227
291403804528290235
301409654543290243
311415504558290251
321421354573290260
331427204588290268
341433054603290276
351438904618290284
361444754633290292
371450604648290300
381456454663290308
391462304678290316
401468154693290324
411474004708290333
421479854723290341
431485704738290349
441491554753290357
451497404768290365
461503254783290373
471509104798290381
481514954813290389
491520804828290397
501526654843290406
511532504858290414
521538354873290422
531544204888290430
541550054903290438
551555904918290446
561561754933290454
571567604948290462
581573454963290470
591579304978290479
601585154993290487
611591005008290495
621596855023290503
631602705038290511
641608555053290519
651614405068290527
661620255083290535
671626105098290543
681631955113290552
691637805128290560
701643655143290568
711649505158290576
721655355173290584
731661205188290592
741667055203290600
751672905218290608
761678755233290616
771684605248290625
781690455263290633
791696305278290641
801702155293290649
811708005308290657
821713855323290665
831719705338290673
841725555353290681
851731405368290689
861737255383290698
871743105398290706
881748955413290714
891754805428290722
901760655443290730
911766505458290738
921772355473290746
931778205488290754
941784055503290762
951789905518290771
961795755533290779
971801605548290787
981807455563290795
991813305578290803
1001819155593290811
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1919956265300817
1011925806280300825
1021931656295300833
1031937506310300841
1041943356325300849
1051949206340300858
1061955056355300866
1071960906370300874
1081966756385300882
1091972606400300890
1101978456415300898
1111984306430300907
1121990156445300915
1131996006460300923
1142001856475300931
1152007706490300939
1162013556505300947
1172019406520300956
1182025256535300964
1192031106550300972
1202036956565300980
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
2137757237305983
1212143607252305992
12221494572673051000
12321553072823051008
12421611572973051016
12521670073123051024
12621728573273051033
12721787073423051041
12821845573573051049
12921904073723051057
13021962573873051065
13122021074023051073
13222079574173051082
13322138074323051090
13422196574473051098
13522255074623051106
13622313574773051114
13722372074923051123
13822430575073051131
13922489075223051139
14022547575373051147
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
23555582093101151
14123614082243101159
14223672582393101168
14323731082543101176
14423789582693101184
14523848082843101192
14623906582993101200
14723965083143101209
14824023583293101217
14924082083443101225
15024140583593101233
15124199083743101242
15224257583893101250
15324316084043101258
15424374584193101266
15524433084343101274
15624491584493101283
15724550084643101291
15824608584793101299
15924667084943101307
16024725585093101316
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
25733591813151320
16125792091963151328
16225850592113151337
16325909092263151345
16425967592413151353
16526026092563151361
16626084592713151370
16726143092863151378
16826201593013151386
16926260093163151394
17026318593313151403
17126377093463151411
17226435593613151419
17326494093763151427
17426552593913151436
17526611094063151444
17626669594213151452
17726728094363151460
17826786594513151469
17926845094663151477
18026903594813151485
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
279115101533201490
181279700101683201498
182280285101833201507
183280870101983201515
184281455102133201523
185282040102283201531
186282625102433201540
187283210102583201548
188283795102733201556
189284380102883201565
190284965103033201573
191285550103183201581
192286135103333201589
193286720103483201598
194287305103633201606
195287890103783201614
196288475103933201622
197289060104083201631
198289645104233201639
199290230104383201647
200290815104533201656
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ripper x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ripper x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Ripper x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Ripper x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Ripper x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Chấn Địa
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Chấn Địa
Chấn Địa
Khi Ripper nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Chiến trường rung chuyển bởi những bước chân của quái thú cơ khí.400 Tấn công
10000 Máu
*Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Chấn Địa - Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Vực Núi Lửa
Vực Núi Lửa
Tin tức Tướng Thưởng
Quá khứ trong Vực Núi Lửa không phải lúc nào bùng cháy như dòng dung nham. Nó chỉ là một khe núi uy nghiêm bí hiểm, nơi mà người ta đồn rằng có sự hiện diện của những con rồng to lớn nhất. Cũng có người cho rằng những con quái thú này sẽ ban sức mạnh cho ai xứng đáng nhất và tại đó đang chôn giấu kho bảo tàng vô giá ... 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Rồi một ngày, cả khe núi và bầu trời rực cháy trong khói lửa, bóng dáng của Rồng Lửa hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều cuộc hành trình đã diễn ra nhằm truy tìm dấu vết và hy vọng được trao cho sức mạnh của cự long … 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Để có thể diệt trừ đối thủ truyền kiếp Rồng Băng, thì Rồng Lửa đã không tiếc sức mạnh, triệu hồi Kẻ Huy Diệt đang bị phong ấn. Và Rồng Dung Nham cũng không thể đứng ngoài cuộc nếu muốn chấm dứt cuộc nội chiến rồng này. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Ripper + Vệ Thần Lửa + Người Thú + Kẻ Hủy Diệt + Kỵ Sĩ Rồng + Rồng Lửa + Rồng Dung Nham + Nhà Giả Kim
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Vuốt Titan
Vuốt Titan
Vũ khí này được rèn trong một hệ thống cơ khí phức tạp. Nó thôi thúc ý chí chiến đấu của chủ sở hữu nó..

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
1
34
1
0
0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
2
1
3
0
0
0
17
1
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
6
1
0
0
0
3
2
0
0
0
34
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
0
0
0
0
0
2

Kỹ Năng

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
28
3
0
0
0
1
0
3
9
1
1
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
2
0
0
2
0
40
0
0
1
0
0

Đặc Tính

0
1
1
1
1
3
80

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Ripper - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Ripper Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

Thử thách Anh hùng

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép