Tướng: Quỷ Gương

Quỷ Gương

Quỷ Gương Quỷ Gương

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:23004116079560
Tấn công Tấn công:21617792973
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:245260260
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:162207300
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Chiến ThúOKHãy chọn tài năngHồn Ám Ảnh
Quỷ Gương đã nhìn thấy nhiều điều đen tối của con người nhờ khả năng đọc thấu nội tâm. Có lẽ vì điều đó, cô khinh thường những người tự cao tự đại và những kẻ đạo đức giả, và sống cuộc sống của riêng mình. Cô gần nhân đã hiểu thấu bản chất con người, chỉ có một điều làm cô trăn trở: tại sao vẫn còn người giả dối trước mặt cô?
  • Hồn Ám Ảnh
  • Tôtem Thần
  • Quỷ Gương
  • Quỷ Gương Tiến hóa 1
  • Quỷ Gương Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 110% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 16% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 2 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 140% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 19% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 2.2 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 170% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 22% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 2.4 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 200% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 25% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 2.7 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 230% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 28% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 3 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 260% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 32% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 3.3 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 300% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 36% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 3.6 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 340% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 40% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 3.9 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 380% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 45% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.2 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 430% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 50% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6.5 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 460% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 53% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 490% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 56% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 520% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 60% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 550% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 64% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 580% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 68% tấn công của chúng trong 3 giây. Bản thân nhận trạng thái vô địch trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây. Tướng phục hồi năng lượng nhanh, miễn dịch với Câm lặng, bỏ qua thiệt hại tối đa của mục tiêu, ngoại trừ hạn mức thiệt hại của Boss và hạn mức thiệt hại phản đòn của Tướng.)
CấpTin tức
1Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 110% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 16% tấn công của chúng trong 3 giây.
2Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 140% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 19% tấn công của chúng trong 3 giây.
3Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 170% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 22% tấn công của chúng trong 3 giây.
4Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 200% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 25% tấn công của chúng trong 3 giây.
5Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 230% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 28% tấn công của chúng trong 3 giây.
6Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 260% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 32% tấn công của chúng trong 3 giây.
7Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 300% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 36% tấn công của chúng trong 3 giây.
8Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 340% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 40% tấn công của chúng trong 3 giây.
9Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 380% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 45% tấn công của chúng trong 3 giây.
10Trong 5 giây mỗi 1 giây gây 430% thiệt hại công thường cho 10 mục tiêu địch ở gần và giảm 50% tấn công của chúng trong 3 giây.
Quỷ Gương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
123002162455
2250022724511
3270023824516
4290024924521
5310026024526
6330027124532
7350028224537
8370029324542
9390030424547
10410031524553
11430032624558
12450033724563
13470034824568
14490035924574
15510037024579
16530038124584
17550039224589
18570040324595
195900414245100
206100425245105
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
8400641250106
218600652250111
228800663250116
239000674250122
249200685250127
259400696250132
269600707250138
279800718250143
2810000729250148
2910200740250153
3010400751250159
3110600762250164
3210800773250169
3311000784250175
3411200795250180
3511400806250185
3611600817250190
3711800828250196
3812000839250201
3912200850250206
4012400861250212
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
147001077255213
41149001088255218
42151001099255223
43153001110255229
44155001121255234
45157001132255239
46159001143255245
47161001154255250
48163001165255255
49165001176255261
50167001187255266
51169001198255271
52171001209255276
53173001220255282
54175001231255287
55177001242255292
56179001253255298
57181001264255303
58183001275255308
59185001286255314
60187001297255319
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
210001513260321
61212001524260326
62214001535260331
63216001546260337
64218001557260342
65220001568260347
66222001579260353
67224001590260358
68226001601260363
69228001612260369
70230001623260374
71232001634260379
72234001645260385
73236001656260390
74238001667260395
75240001678260401
76242001689260406
77244001700260412
78246001711260417
79248001722260422
80250001733260428
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
273001949265430
81275001960265435
82277001971265441
83279001982265446
84281001993265451
85283002004265457
86285002015265462
87287002026265467
88289002037265473
89291002048265478
90293002059265484
91295002070265489
92297002081265494
93299002092265500
94301002103265505
95303002114265510
96305002125265516
97307002136265521
98309002147265526
99311002158265532
100313002169265537
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
336002385270540
101338002396270545
102340002407270551
103342002418270556
104344002429270562
105346002440270567
106348002451270572
107350002462270578
108352002473270583
109354002484270589
110356002495270594
111358002506270599
112360002517270605
113362002528270610
114364002539270616
115366002550270621
116368002561270626
117370002572270632
118372002583270637
119374002594270643
120376002605270648
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
399002821275651
121401002832275657
122403002843275662
123405002854275668
124407002865275673
125409002876275678
126411002887275684
127413002898275689
128415002909275695
129417002920275700
130419002931275706
131421002942275711
132423002953275716
133425002964275722
134427002975275727
135429002986275733
136431002997275738
137433003008275744
138435003019275749
139437003030275754
140439003041275760
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
462003257280764
141464003268280769
142466003279280775
143468003290280780
144470003301280786
145472003312280791
146474003323280797
147476003334280802
148478003345280807
149480003356280813
150482003367280818
151484003378280824
152486003389280829
153488003400280835
154490003411280840
155492003422280846
156494003433280851
157496003444280857
158498003455280862
159500003466280867
160502003477280873
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
525003693285877
161527003704285883
162529003715285888
163531003726285894
164533003737285899
165535003748285905
166537003759285910
167539003770285916
168541003781285921
169543003792285927
170545003803285932
171547003814285938
172549003825285943
173551003836285949
174553003847285954
175555003858285960
176557003869285965
177559003880285971
178561003891285976
179563003902285982
180565003913285987
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
588004129290992
181590004140290998
1825920041512901003
1835940041622901009
1845960041732901014
1855980041842901020
1866000041952901025
1876020042062901031
1886040042172901036
1896060042282901042
1906080042392901047
1916100042502901053
1926120042612901058
1936140042722901064
1946160042832901069
1956180042942901075
1966200043052901080
1976220043162901086
1986240043272901091
1996260043382901097
2006280043492901102
Quỷ Gương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
14116017792607
241460179026013
341760180126020
442060181226027
542360182326033
642660183426040
742960184526047
843260185626053
943560186726060
1043860187826066
1144160188926073
1244460190026080
1344760191126086
1445060192226093
15453601933260100
16456601944260106
17459601955260113
18462601966260120
19465601977260126
20468601988260133
21471601999260140
22474602010260146
23477602021260153
24480602032260159
25483602043260166
26486602054260173
27489602065260179
28492602076260186
29495602087260193
30498602098260199
31501602109260206
32504602120260213
33507602131260219
34510602142260226
35513602153260233
36516602164260239
37519602175260246
38522602186260252
39525602197260259
40528602208260266
41531602219260272
42534602230260279
43537602241260286
44540602252260292
45543602263260299
46546602274260306
47549602285260312
48552602296260319
49555602307260326
50558602318260332
51561602329260339
52564602340260346
53567602351260352
54570602362260359
55573602373260365
56576602384260372
57579602395260379
58582602406260385
59585602417260392
60588602428260399
61591602439260405
62594602450260412
63597602461260419
64600602472260425
65603602483260432
66606602494260439
67609602505260445
68612602516260452
69615602527260458
70618602538260465
71621602549260472
72624602560260478
73627602571260485
74630602582260492
75633602593260498
76636602604260505
77639602615260512
78642602626260518
79645602637260525
80648602648260532
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
680802950265534
81683802961265540
82686802972265547
83689802983265554
84692802994265560
85695803005265567
86698803016265574
87701803027265580
88704803038265587
89707803049265594
90710803060265601
91713803071265607
92716803082265614
93719803093265621
94722803104265627
95725803115265634
96728803126265641
97731803137265647
98734803148265654
99737803159265661
100740803170265667
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
773003473270670
101776003484270677
102779003495270683
103782003506270690
104785003517270697
105788003528270704
106791003539270710
107794003550270717
108797003561270724
109800003572270730
110803003583270737
111806003594270744
112809003605270750
113812003616270757
114815003627270764
115818003638270771
116821003649270777
117824003660270784
118827003671270791
119830003682270797
120833003693270804
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
865203995275807
121868204006275814
122871204017275821
123874204028275828
124877204039275834
125880204050275841
126883204061275848
127886204072275854
128889204083275861
129892204094275868
130895204105275875
131898204116275881
132901204127275888
133904204138275895
134907204149275902
135910204160275908
136913204171275915
137916204182275922
138919204193275928
139922204204275935
140925204215275942
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
957404517280946
141960404528280953
142963404539280959
143966404550280966
144969404561280973
145972404572280980
146975404583280986
147978404594280993
1489814046052801000
1499844046162801007
1509874046272801013
1519904046382801020
1529934046492801027
1539964046602801034
1549994046712801040
15510024046822801047
15610054046932801054
15710084047042801061
15810114047152801067
15910144047262801074
16010174047372801081
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
10496050402851085
16110526050512851092
16210556050622851099
16310586050732851106
16410616050842851112
16510646050952851119
16610676051062851126
16710706051172851133
16810736051282851140
16910766051392851146
17010796051502851153
17110826051612851160
17210856051722851167
17310886051832851174
17410916051942851180
17510946052052851187
17610976052162851194
17711006052272851201
17811036052382851207
17911066052492851214
18011096052602851221
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
11418055622901226
18111448055732901233
18211478055842901240
18311508055952901246
18411538056062901253
18511568056172901260
18611598056282901267
18711628056392901274
18811658056502901280
18911688056612901287
19011718056722901294
19111748056832901301
19211778056942901308
19311808057052901315
19411838057162901321
19511868057272901328
19611898057382901335
19711928057492901342
19811958057602901349
19911988057712901355
20012018057822901362
Quỷ Gương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
18600035772608
286450358826016
386900359926024
487350361026032
587800362126040
688250363226048
788700364326056
889150365426064
989600366526072
1090050367626079
1190500368726087
1290950369826095
13914003709260103
14918503720260111
15923003731260119
16927503742260127
17932003753260135
18936503764260143
19941003775260151
20945503786260159
21950003797260167
22954503808260175
23959003819260183
24963503830260191
25968003841260199
26972503852260207
27977003863260215
28981503874260222
29986003885260230
30990503896260238
31995003907260246
32999503918260254
331004003929260262
341008503940260270
351013003951260278
361017503962260286
371022003973260294
381026503984260302
391031003995260310
401035504006260318
411040004017260326
421044504028260334
431049004039260342
441053504050260350
451058004061260358
461062504072260365
471067004083260373
481071504094260381
491076004105260389
501080504116260397
511085004127260405
521089504138260413
531094004149260421
541098504160260429
551103004171260437
561107504182260445
571112004193260453
581116504204260461
591121004215260469
601125504226260477
611130004237260485
621134504248260493
631139004259260501
641143504270260508
651148004281260516
661152504292260524
671157004303260532
681161504314260540
691166004325260548
701170504336260556
711175004347260564
721179504358260572
731184004369260580
741188504380260588
751193004391260596
761197504402260604
771202004413260612
781206504424260620
791211004435260628
801215504446260636
811220004457260644
821224504468260651
831229004479260659
841233504490260667
851238004501260675
861242504512260683
871247004523260691
881251504534260699
891256004545260707
901260504556260715
911265004567260723
921269504578260731
931274004589260739
941278504600260747
951283004611260755
961287504622260763
971292004633260771
981296504644260779
991301004655260787
1001305504666260794
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1369905271270800
1011374405282270808
1021378905293270816
1031383405304270824
1041387905315270832
1051392405326270840
1061396905337270848
1071401405348270856
1081405905359270864
1091410405370270872
1101414905381270880
1111419405392270888
1121423905403270896
1131428405414270904
1141432905425270912
1151437405436270920
1161441905447270928
1171446405458270936
1181450905469270944
1191455405480270952
1201459905491270960
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
1524306096275963
1211528806107275971
1221533306118275979
1231537806129275987
1241542306140275995
12515468061512751003
12615513061622751012
12715558061732751020
12815603061842751028
12915648061952751036
13015693062062751044
13115738062172751052
13215783062282751060
13315828062392751068
13415873062502751076
13515918062612751084
13615963062722751092
13716008062832751100
13816053062942751108
13916098063052751116
14016143063162751124
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
16787069212801128
14116832069322801136
14216877069432801144
14316922069542801152
14416967069652801160
14517012069762801168
14617057069872801176
14717102069982801184
14817147070092801192
14917192070202801200
15017237070312801208
15117282070422801216
15217327070532801224
15317372070642801233
15417417070752801241
15517462070862801249
15617507070972801257
15717552071082801265
15817597071192801273
15917642071302801281
16017687071412801289
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
18331077462851293
16118376077572851301
16218421077682851310
16318466077792851318
16418511077902851326
16518556078012851334
16618601078122851342
16718646078232851350
16818691078342851358
16918736078452851366
17018781078562851374
17118826078672851382
17218871078782851390
17318916078892851398
17418961079002851407
17519006079112851415
17619051079222851423
17719096079332851431
17819141079442851439
17919186079552851447
18019231079662851455
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
19875085702901460
18119920085812901468
18219965085922901476
18320010086032901484
18420055086142901492
18520100086252901501
18620145086362901509
18720190086472901517
18820235086582901525
18920280086692901533
19020325086802901541
19120370086912901549
19220415087022901557
19320460087132901565
19420505087242901574
19520550087352901582
19620595087462901590
19720640087572901598
19820685087682901606
19920730087792901614
20020775087902901622
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Quỷ Gương x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Quỷ Gương x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Quỷ Gương x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Quỷ Gương x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Quỷ Gương x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Nữ Vương Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Nữ Vương Quỷ
Nữ Vương Quỷ
Khi Quỷ Gương nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Nữ hoàng tà ác sử dụng chiếc gương ma thuật để khống chế mọi suy nghĩ xấu xa lẩn tránh trong con người.800 Tấn công
20000 Máu
*Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 20000 800 560 Ấn + 10 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Đồi Tử Vong
Đồi Tử Vong
Tin tức Tướng Thưởng
Tất cả các thành viên của Hội Bất Tử đã tập hợp tại Đồi Tử Vong, một bầu không khí u ám đang bao trùm cả ngọn núi. Ác Quỷ Địa Ngục, Dracula, Kị Sĩ Quỷ đang chờ đợi một nhiệm vụ mới. Người Sói đang gầm gừ với ánh mắt sắc bén. Đôi cánh khổng lồ của Rồng Xương trên bầu trời đen tối như làm tăng thêm không khí đáng sợ. Và dưới sự kết nối của Vong Hồn Tử Sĩ, họ lại bắt đầu tiến đến Hoàng Thành. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Ngọn đồi vắng lặng tĩnh mịch như một sự đối nghịch với ánh hào quang của Vong Hồn Tử Sĩ trong quá khứ. Hơn 1000 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một đế chế lúc nào cũng trỗi dậy. Và mục đích cuối cùng của ngài là biến loài người thành một đội quân nô lệ của đế quốc. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Những người nô lệ vô cùng kinh hãi khi biết rằng họ đã biến thành vật hy sinh trong trận chiến Hoàng Thành. Nhưng một bóng đen đã ngăn chặn lưỡi đao của Vong Hồn Tử Sĩ. "Chạy mau! Ta sợ sẽ không giữ được bọn chúng lâu hơn nữa!" Người Sói gầm gừ. "Có lẽ vẫn còn một phần loài người trong ta... " !!! Khi trốn chạy, những người nô lệ dường như nhìn thấy một sự kiên cường của Sói và niềm tin mãnh liệt của loài người. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Quỷ Gương + Rồng Xương + Vong Hồn Tử Sĩ + Kị Sĩ Quỷ + Dracula + Ác Quỷ Địa Ngục + Đế Thần Sợ Hãi + Người Sói
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Hồn Phản Chiếu
Hồn Phản Chiếu
Đứng trước tấm gương sẽ lấp đầy một cảm giác sợ hãi. Khi sự phản chiếu của nạn nhân mờ dần, cơ thể của họ cũng biến mất cùng nó.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
1
1
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
4
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
73
1
0
0
0
2
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0

Kỹ Năng

0
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
15
2
2
1
0
2
0
0
1
0
0

Đặc Tính

0
2
3
0
1
9
86

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Quỷ Gương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Gương. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng (Sự kiện) - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 1
Đá Hồn Quỷ Gương Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép