Tướng: Gấu Thần Tộc

Gấu Thần Tộc

Gấu Thần Tộc Gấu Thần Tộc

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:520074840143440
Tấn công Tấn công:20817692930
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:275290290
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:222
Chính xác Chính xác:160206300
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảGiẫm ĐạpHãy chọn tài năngGầm Thét
Hắn nói rằng mình ăn mật ong cả ngày mới có được vóc dáng mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều nhất trí rằng tốt nhất là để con gấu muốn ăn gì thì ăn.
  • Gầm Thét
  • Tôtem Thần
  • Gấu Thần Tộc
  • Gấu Thần Tộc Tiến hóa 1
  • Gấu Thần Tộc Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 60000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 58000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 56000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 53000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 50000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 46000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 42000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 38000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 33000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 28000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 25000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 22000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 19000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 15000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Giới hạn thiệt hại mỗi lần chịu tối đa chỉ 10000 duy trì trong 4 giây. (Nghỉ: 4 giây. Tướng miễn nhiễm với hiệu ứng Câm lặng và các yếu tố Tai họa. Mỗi 6 giây, Tướng có 100% tỷ lệ gây 300% thiệt hại tấn công thường và Làm Choáng 10 đơn vị địch trong 2 giây.)
CấpTin tức
1Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 60000 duy trì trong 4 giây.
2Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 58000 duy trì trong 4 giây.
3Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 56000 duy trì trong 4 giây.
4Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 53000 duy trì trong 4 giây.
5Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 50000 duy trì trong 4 giây.
6Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 46000 duy trì trong 4 giây.
7Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 42000 duy trì trong 4 giây.
8Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 38000 duy trì trong 4 giây.
9Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 33000 duy trì trong 4 giây.
10Giới hạn thiệt hại của 1 Tướng đồng minh ở gần mỗi lần chịu tối đa chỉ 28000 duy trì trong 4 giây.
Gấu Thần Tộc
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
152002082755
2547022027511
3574023227516
4601024427522
5628025627527
6655026827533
7682028027538
8709029227543
9736030427549
10763031627554
11790032827560
12817034027565
13844035227571
14871036427576
15898037627581
16925038827587
17952040027592
18979041227598
1910060424275103
2010330436275109
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
15530644280109
2115800656280115
2216070668280120
2316340680280125
2416610692280131
2516880704280136
2617150716280142
2717420728280147
2817690740280153
2917960752280158
3018230764280164
3118500776280169
3218770788280175
3319040800280180
3419310812280185
3519580824280191
3619850836280196
3720120848280202
3820390860280207
3920660872280213
4020930884280218
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
261301092285219
41264001104285225
42266701116285230
43269401128285236
44272101140285241
45274801152285247
46277501164285252
47280201176285258
48282901188285263
49285601200285269
50288301212285274
51291001224285280
52293701236285285
53296401248285291
54299101260285296
55301801272285302
56304501284285307
57307201296285313
58309901308285318
59312601320285324
60315301332285329
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
367301540290331
61370001552290336
62372701564290342
63375401576290347
64378101588290353
65380801600290358
66383501612290364
67386201624290369
68388901636290375
69391601648290380
70394301660290386
71397001672290391
72399701684290397
73402401696290402
74405101708290408
75407801720290413
76410501732290419
77413201744290424
78415901756290430
79418601768290435
80421301780290441
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
473301988295443
81476002000295449
82478702012295454
83481402024295460
84484102036295465
85486802048295471
86489502060295476
87492202072295482
88494902084295487
89497602096295493
90500302108295499
91503002120295504
92505702132295510
93508402144295515
94511102156295521
95513802168295526
96516502180295532
97519202192295537
98521902204295543
99524602216295548
100527302228295554
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
579302436300557
101582002448300562
102584702460300568
103587402472300573
104590102484300579
105592802496300585
106595502508300590
107598202520300596
108600902532300601
109603602544300607
110606302556300612
111609002568300618
112611702580300623
113614402592300629
114617102604300635
115619802616300640
116622502628300646
117625202640300651
118627902652300657
119630602664300662
120633302676300668
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
685302884305671
121688002896305677
122690702908305683
123693402920305688
124696102932305694
125698802944305699
126701502956305705
127704202968305710
128706902980305716
129709602992305722
130712303004305727
131715003016305733
132717703028305738
133720403040305744
134723103052305750
135725803064305755
136728503076305761
137731203088305766
138733903100305772
139736603112305778
140739303124305783
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
791303332310787
141794003344310793
142796703356310798
143799403368310804
144802103380310810
145804803392310815
146807503404310821
147810203416310826
148812903428310832
149815603440310838
150818303452310843
151821003464310849
152823703476310855
153826403488310860
154829103500310866
155831803512310871
156834503524310877
157837203536310883
158839903548310888
159842603560310894
160845303572310900
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
897303780315904
161900003792315910
162902703804315915
163905403816315921
164908103828315927
165910803840315932
166913503852315938
167916203864315944
168918903876315949
169921603888315955
170924303900315961
171927003912315966
172929703924315972
173932403936315977
174935103948315983
175937803960315989
176940503972315994
1779432039843151000
1789459039963151006
1799486040083151011
1809513040203151017
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
10033042283201022
18110060042403201028
18210087042523201033
18310114042643201039
18410141042763201045
18510168042883201050
18610195043003201056
18710222043123201062
18810249043243201067
18910276043363201073
19010303043483201079
19110330043603201084
19210357043723201090
19310384043843201096
19410411043963201101
19510438044083201107
19610465044203201113
19710492044323201119
19810519044443201124
19910546044563201130
20010573044683201136
Gấu Thần Tộc
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
17484017692907
275245178129014
375650179329020
476055180529027
576460181729034
676865182929041
777270184129048
877675185329054
978080186529061
1078485187729068
1178890188929075
1279295190129082
1379700191329089
1480105192529095
15805101937290102
16809151949290109
17813201961290116
18817251973290123
19821301985290129
20825351997290136
21829402009290143
22833452021290150
23837502033290157
24841552045290163
25845602057290170
26849652069290177
27853702081290184
28857752093290191
29861802105290198
30865852117290204
31869902129290211
32873952141290218
33878002153290225
34882052165290232
35886102177290238
36890152189290245
37894202201290252
38898252213290259
39902302225290266
40906352237290272
41910402249290279
42914452261290286
43918502273290293
44922552285290300
45926602297290307
46930652309290313
47934702321290320
48938752333290327
49942802345290334
50946852357290341
51950902369290347
52954952381290354
53959002393290361
54963052405290368
55967102417290375
56971152429290381
57975202441290388
58979252453290395
59983302465290402
60987352477290409
61991402489290415
62995452501290422
63999502513290429
641003552525290436
651007602537290443
661011652549290450
671015702561290456
681019752573290463
691023802585290470
701027852597290477
711031902609290484
721035952621290490
731040002633290497
741044052645290504
751048102657290511
761052152669290518
771056202681290524
781060252693290531
791064302705290538
801068352717290545
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
1141153008295547
811145203020295554
821149253032295561
831153303044295568
841157353056295574
851161403068295581
861165453080295588
871169503092295595
881173553104295602
891177603116295609
901181653128295616
911185703140295622
921189753152295629
931193803164295636
941197853176295643
951201903188295650
961205953200295657
971210003212295663
981214053224295670
991218103236295677
1001222153248295684
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
1294953540300687
1011299003552300694
1021303053564300700
1031307103576300707
1041311153588300714
1051315203600300721
1061319253612300728
1071323303624300735
1081327353636300742
1091331403648300748
1101335453660300755
1111339503672300762
1121343553684300769
1131347603696300776
1141351653708300783
1151355703720300790
1161359753732300797
1171363803744300803
1181367853756300810
1191371903768300817
1201375953780300824
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
1448754071305827
1211452804083305834
1221456854095305841
1231460904107305848
1241464954119305855
1251469004131305862
1261473054143305869
1271477104155305876
1281481154167305882
1291485204179305889
1301489254191305896
1311493304203305903
1321497354215305910
1331501404227305917
1341505454239305924
1351509504251305931
1361513554263305938
1371517604275305945
1381521654287305951
1391525704299305958
1401529754311305965
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
1602554602310969
1411606604614310976
1421610654626310983
1431614704638310990
1441618754650310997
14516228046623101004
14616268546743101011
14716309046863101018
14816349546983101024
14916390047103101031
15016430547223101038
15116471047343101045
15216511547463101052
15316552047583101059
15416592547703101066
15516633047823101073
15616673547943101080
15716714048063101087
15816754548183101094
15916795048303101101
16016835548423101108
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
17563551333151112
16117604051453151119
16217644551573151126
16317685051693151133
16417725551813151140
16517766051933151147
16617806552053151154
16717847052173151161
16817887552293151168
16917928052413151175
17017968552533151182
17118009052653151188
17218049552773151195
17318090052893151202
17418130553013151209
17518171053133151216
17618211553253151223
17718252053373151230
17818292553493151237
17918333053613151244
18018373553733151251
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
19101556643201256
18119142056763201263
18219182556883201270
18319223057003201277
18419263557123201284
18519304057243201291
18619344557363201298
18719385057483201305
18819425557603201312
18919466057723201319
19019506557843201326
19119547057963201333
19219587558083201340
19319628058203201347
19419668558323201354
19519709058443201361
19619749558563201368
19719790058683201375
19819830558803201382
19919871058923201389
20019911559043201396
Gấu Thần Tộc
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
115800035122908
2158607352429016
3159214353629024
4159821354829032
5160428356029041
6161035357229049
7161642358429057
8162249359629065
9162856360829073
10163463362029081
11164070363229089
12164677364429097
131652843656290105
141658913668290114
151664983680290122
161671053692290130
171677123704290138
181683193716290146
191689263728290154
201695333740290162
211701403752290170
221707473764290178
231713543776290187
241719613788290195
251725683800290203
261731753812290211
271737823824290219
281743893836290227
291749963848290235
301756033860290243
311762103872290251
321768173884290260
331774243896290268
341780313908290276
351786383920290284
361792453932290292
371798523944290300
381804593956290308
391810663968290316
401816733980290324
411822803992290333
421828874004290341
431834944016290349
441841014028290357
451847084040290365
461853154052290373
471859224064290381
481865294076290389
491871364088290397
501877434100290406
511883504112290414
521889574124290422
531895644136290430
541901714148290438
551907784160290446
561913854172290454
571919924184290462
581925994196290470
591932064208290479
601938134220290487
611944204232290495
621950274244290503
631956344256290511
641962414268290519
651968484280290527
661974554292290535
671980624304290543
681986694316290552
691992764328290560
701998834340290568
712004904352290576
722010974364290584
732017044376290592
742023114388290600
752029184400290608
762035254412290616
772041324424290625
782047394436290633
792053464448290641
802059534460290649
812065604472290657
822071674484290665
832077744496290673
842083814508290681
852089884520290689
862095954532290698
872102024544290706
882108094556290714
892114164568290722
902120234580290730
912126304592290738
922132374604290746
932138444616290754
942144514628290762
952150584640290771
962156654652290779
972162724664290787
982168794676290795
992174864688290803
1002180934700290811
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
2326535283300817
1012332605295300825
1022338675307300833
1032344745319300841
1042350815331300849
1052356885343300858
1062362955355300866
1072369025367300874
1082375095379300882
1092381165391300890
1102387235403300898
1112393305415300907
1122399375427300915
1132405445439300923
1142411515451300931
1152417585463300939
1162423655475300947
1172429725487300956
1182435795499300964
1192441865511300972
1202447935523300980
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
2593536105305983
1212599606117305992
12226056761293051000
12326117461413051008
12426178161533051016
12526238861653051024
12626299561773051033
12726360261893051041
12826420962013051049
12926481662133051057
13026542362253051065
13126603062373051073
13226663762493051082
13326724462613051090
13426785162733051098
13526845862853051106
13626906562973051114
13726967263093051123
13827027963213051131
13927088663333051139
14027149363453051147
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
28605369283101151
14128666069403101159
14228726769523101168
14328787469643101176
14428848169763101184
14528908869883101192
14628969570003101200
14729030270123101209
14829090970243101217
14929151670363101225
15029212370483101233
15129273070603101242
15229333770723101250
15329394470843101258
15429455170963101266
15529515871083101274
15629576571203101283
15729637271323101291
15829697971443101299
15929758671563101307
16029819371683101316
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
31275377503151320
16131336077623151328
16231396777743151337
16331457477863151345
16431518177983151353
16531578878103151361
16631639578223151370
16731700278343151378
16831760978463151386
16931821678583151394
17031882378703151403
17131943078823151411
17232003778943151419
17332064479063151427
17432125179183151436
17532185879303151444
17632246579423151452
17732307279543151460
17832367979663151469
17932428679783151477
18032489379903151485
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
33945385723201490
18134006085843201498
18234066785963201507
18334127486083201515
18434188186203201523
18534248886323201531
18634309586443201540
18734370286563201548
18834430986683201556
18934491686803201565
19034552386923201573
19134613087043201581
19234673787163201589
19334734487283201598
19434795187403201606
19534855887523201614
19634916587643201622
19734977287763201631
19835037987883201639
19935098688003201647
20035159388123201656
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Gấu Thần Tộc x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Gấu Thần Tộc x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Gấu Thần Tộc x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Gấu Thần Tộc x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Gấu Thần Tộc x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Lực Sĩ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Lực Sĩ
Lực Sĩ
Khi Gấu Thần Tộc nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Mặc một chiếc mặt nạ chói màu và quần bó, con gấu đã sẵn sàng cho màn trình diễn đấu vật của mình.400 Tấn công
10000 Máu
*Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Núi Thánh Điểu
Núi Thánh Điểu
Tin tức Tướng Thưởng
Vùng trung bộ Narcia đã từng là nơi tập hợp của các bộ lạc bị tứ tán. Mọi việc thay đổi khi những kẻ có cánh cánh đến xâm lược. Điểu nhân cai trị hầu như toàn bộ dãy núi. Điều ngạc nhiên là những kẻ trống trị này đều sẵn sàng chia sẻ kiến ​​thức và kỹ năng của họ . Tuy nhiên, việc ngoại giao này đã không cứu được sự thống trị ngắn ngủi. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Sau vinh quang còn có trách nhiệm và bí mật. Trước khi có được đế chế hiện tại, Điểu tộc đã bị trục xuất khỏi khu rừng cổ. Và họ luôn muốn rửa đi nỗi hận này. Sự hận thù, tức giận và những cảm xúc tiêu cực khác đang dần nảy sinh. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Khi cuộc chiến tranh trên Narcia lan rộng và đe dọa khu rừng cổ, Tiên Điểu đã đến giúp đỡ bất chấp sự phản đối từ những người vẫn còn căm phẫn vì đã từng bị trục xuất. Hành động thuần khiết của nữ hoàng điểu tộc như mở ra một con đường dẫn họ đến sự vinh quang thật sự. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Gấu Thần Tộc + Ngưu Vương + Quỷ Xương + Tiên Điểu + Frankenstein + Ác Ma Mặt Hề + Gấu Trúc + Khổng Lồ Đá
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Vòng Cổ Đá
Vòng Cổ Đá
Chiếc vòng cổ đơn giản nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Đặc Tính

0
0
0
0
1
0
15

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Gấu Thần Tộc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Gấu Thần Tộc. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Gấu Thần Tộc Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép