Help us on Patreon, please!

Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L15

Các nhóm Tướng giống nhau sẽ tấn công căn cứ của bạn từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nhận được Huy hiệu Danh Vọng, Ngọc, Đá Hồn, Thẻ Tướng và Bùa Kỹ Năng cấp 9.
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L15Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 5Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15DraculaNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 2Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 5Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Kị Sĩ QuỷNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 2Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 5Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Độc GiácNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácBùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 2Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 5Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Râu BạcNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 2Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 5Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Mộc TinhNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 2Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 5Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Tiên ĐiểuNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 2Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 5Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Tiên NữNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 2Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 5Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Thủy ThầnNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 2Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 5Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Quý Cô LeoNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Quý Cô Leo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 2Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 5Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Kane Kẹo NgọtNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 2Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 5Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Kỵ Sĩ RồngNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 5Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Kẻ đốn timNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 2Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 5Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Thiết Giáp ChiếnNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 2Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 5Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Dũng Sĩ Tê GiácNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 2Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 5Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%
L15Quỷ Sấm SétNgọc x 45Ngọc x 75Ngọc x 150Sao x 1800Sao x 3600Sao x 7500Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 2Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 5Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%0.02%