Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L16

Các nhóm Tướng giống nhau sẽ tấn công căn cứ của bạn từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nhận được Huy hiệu Danh Vọng, Ngọc, Đá Hồn, Thẻ Tướng và Bùa Kỹ Năng cấp 9.
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L16Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 5Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16DraculaNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 2Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 5Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Kị Sĩ QuỷNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 2Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 5Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Độc GiácNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácBùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 2Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 5Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Râu BạcNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Râu Bạc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 2Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 5Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Mộc TinhNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Mộc Tinh - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 2Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 5Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Tiên ĐiểuNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Tiên Điểu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 2Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 5Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Tiên NữNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 2Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 5Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Thủy ThầnNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Thủy Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 2Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 5Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Quý Cô LeoNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Quý Cô Leo - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 2Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 5Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Kane Kẹo NgọtNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 2Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 5Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Kỵ Sĩ RồngNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 5Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Kẻ đốn timNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 2Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 5Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Thiết Giáp ChiếnNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 2Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 5Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Dũng Sĩ Tê GiácNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 2Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 5Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Quỷ Sấm SétNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 2Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 5Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16AsuraNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Asura - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Asura.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 2Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 5Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Phù Thủy BăngNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Phù Thủy Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thủy Băng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 2Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 5Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Nữ Hải TướngNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Nữ Hải Tướng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Hải Tướng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 2Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 5Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Quỷ CâyNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Quỷ Cây - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 2Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 5Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Nữ Kiếm SĩNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Nữ Kiếm Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Kiếm Sĩ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 2Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 5Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16RipperNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Ripper - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 2Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 5Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Kẻ Diệt RồngNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Kẻ Diệt Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 2Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 5Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Vu Sĩ ĐộcNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Vu Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vu Sĩ Độc.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 2Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 5Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Đế Thần Sợ HãiNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Đế Thần Sợ Hãi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 2Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 5Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%
L16Ong Chúa Sát ThủNgọc x 48Ngọc x 80Ngọc x 160Sao x 2350Sao x 4700Sao x 11750Ong Chúa Sát Thủ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 2Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 5Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ x 10
19.5%9%1.5%225%39%5.8%0.18%1%