Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L18

Trong mỗi Thử Thách, một đội quân Tướng sẽ tấn công nhà của bạn từ mọi hướng. Bạn sẽ được thưởng Danh Vọng nếu phòng thủ thành công.
Trong mỗi Thử Thách, một đội quân Tướng bất kỳ sẽ tấn công nhà của bạn từ mọi hướng. Bảo vệ nhà bạn khỏi quân thù!
1. Hoàn thành một Thử thách để thắng Danh Vọng hoặc Ngọc. 2. Bạn có thể thắng Thẻ Tướng nếu may mắn.
L18Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Unknown - UnknownĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 6Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18DraculaNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Dracula - Tuyển Tướng Huyền thoại, Dracula.Unknown - UnknownĐá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 2Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 6Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Kị Sĩ QuỷNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Unknown - UnknownĐá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 2Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 6Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Độc GiácNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácUnknown - UnknownĐá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 2Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 6Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Râu BạcNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Râu Bạc - Tuyển Tướng huyền thoại Râu Bạc.Unknown - UnknownĐá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 2Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 6Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Mộc TinhNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Mộc Tinh - Tuyển Tướng huyền thoại Mộc Tinh.Unknown - UnknownĐá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 2Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 6Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Tiên ĐiểuNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Tiên Điểu - Tuyển Tướng huyền thoại Tiên Điểu.Unknown - UnknownĐá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 2Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 6Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Tiên NữNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Unknown - UnknownĐá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 2Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 6Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Thủy ThầnNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Thủy Thần - Tuyển Tướng huyền thoại Thuỷ Thần.Unknown - UnknownĐá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 2Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 6Đá Hồn Thủy ThầnĐá Hồn Thủy Thần x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Quý Cô LeoNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Quý Cô Leo - Tuyển Tướng huyền thoại Quý Cô LeoUnknown - UnknownĐá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 2Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 6Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Kane Kẹo NgọtNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng huyền thoại Kane Kẹo Ngọt.Unknown - UnknownĐá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 2Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 6Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Kỵ Sĩ RồngNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền thoại Kỵ Sĩ Rồng.Unknown - UnknownĐá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 2Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 6Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Kẻ đốn timNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Kẻ đốn tim - Tuyển Tướng Huyền Thoại Kẻ Đốn Tim.Unknown - UnknownĐá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 2Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 6Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Thiết Giáp ChiếnNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Thiết Giáp Chiến - Tuyển tướng huyền thoại Thiết Giáp ChiếnUnknown - UnknownĐá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 2Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 6Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Dũng Sĩ Tê GiácNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Dũng Sĩ Tê Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại - Dũng Sĩ Tê Giác.Unknown - UnknownĐá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 2Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 6Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%
L18Quỷ Sấm SétNgọc x 54Ngọc x 90Ngọc x 180Sao x 2550Sao x 5100Sao x 9000Quỷ Sấm Sét - Tuyển tướng Quỷ Sấm Sét.Unknown - UnknownĐá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 2Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 6Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét x 12
39%18%3%450%78%11.57%0.42%0.01%