Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L19

L19Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19DraculaNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Dracula - Tuyển Tướng Huyền thoại, Dracula.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Kị Sĩ QuỷNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Kị Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Độc GiácNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Râu BạcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Râu Bạc - Tuyển Tướng huyền thoại Râu Bạc.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Mộc TinhNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Mộc Tinh - Tuyển Tướng huyền thoại Mộc Tinh.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Tiên ĐiểuNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Tiên Điểu - Tuyển Tướng huyền thoại Tiên Điểu.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Tiên NữNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Thủy ThầnNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Thủy Thần - Tuyển Tướng huyền thoại Thuỷ Thần.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Quý Cô LeoNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Quý Cô Leo - Tuyển Tướng huyền thoại Quý Cô Leo
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Kane Kẹo NgọtNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Kane Kẹo Ngọt - Tuyển Tướng huyền thoại Kane Kẹo Ngọt.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%
L19Kỵ Sĩ RồngNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 14000Kỵ Sĩ Rồng - Tuyển Tướng Huyền thoại Kỵ Sĩ Rồng.
6.5%3%0.5%75%13%1.93%0.07%