Đồ | Sách I - Thêm %d Kinh nghiệm cho 1 tướng.

Sách I

Sách I Sách I
Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
Tối đa 65000
Bán 25 Sao

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.Thẻ Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 10 100%
Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh. 10 100%
Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 10 100%
Thẻ Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.Thẻ Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 10 100%
Thẻ Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.Thẻ Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 10 100%
Thẻ Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.Thẻ Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking. 10 100%
Thẻ Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.Thẻ Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 10 100%
Thẻ Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.Thẻ Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 10 100%
Thẻ Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.Thẻ Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 10 100%
Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 10 100%
Thẻ Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.Thẻ Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 10 100%
Thẻ Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.Thẻ Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 10 100%
Thẻ Bóng Ma - Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .Thẻ Bóng Ma - Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma . 10 100%
Thẻ Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.Thẻ Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 10 100%
Cao Tăng - Tuyển Tướng cao cấp Cao TăngCao Tăng - Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng 4 100%
Gói Kinh Nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm.Gói Kinh Nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm. 10 100%
Gói Kinh Nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm.Gói Kinh Nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm. 10 100%
Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm. 10 100%
Thẻ Tu Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Tu SĩThẻ Tu Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ 10 100%
Thẻ Rồng Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.Thẻ Rồng Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa. 10 100%
Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. 10 100%
Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục. 10 100%
Thẻ Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.Thẻ Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula. 10 100%
Thẻ Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácThẻ Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác 10 100%
Thẻ Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.Thẻ Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ. 10 100%
Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ. 10 100%
Thẻ Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Thẻ Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ. 10 100%
Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 80
Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 80 100%
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 16.4%
40 15Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 1 - 1 6 100%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 2 - 1 10 100%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 3 - 1 14 100%
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 3 nhiệm vụ Sức mạnh / 1803 < 5000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 3 nhiệm vụ Sức mạnh / 39018 < 10000
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 1 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 20
10 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 1 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 50
20 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 1 Lần
Thắp 24 Lửa Công Lý khi Công thành
15 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 5 Lần
Sức mạnh đạt 6000
15 100%