Đồ | Gói Danh vọng I - Nhận %d Danh vọng.

Gói Danh vọng I

Gói Danh vọng I Gói Danh vọng I
Nhận 100 Danh vọng.
Tối đa 49999
Bán 269 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 42Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Thử thách Anh Hùng L1Unknown - Unknown 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L1Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 1.5%