Đồ | Gói Danh vọng II - Nhận %d Danh vọng.

Gói Danh vọng II

Gói Danh vọng II Gói Danh vọng II
Nhận 500 Danh vọng.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 1152 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 180Thưởng: Huy Hiệu
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 40
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Hoàn thành 1 nhiệm vụ
3 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Hoàn thành 3 nhiệm vụ
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 2 Lần
Cướp được 30.000 vàng
10 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 3