Đồ | Gói Danh vọng II - Nhận %d Danh vọng.

Gói Danh vọng II

Gói Danh vọng II Gói Danh vọng II
Nhận 500 Danh vọng.
Tối đa 49999
Bán 1152 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 180Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 40
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Hoàn thành 1 nhiệm vụ
3 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Hoàn thành 3 nhiệm vụ
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 2 Lần
Cướp được 30.000 vàng
10 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 3