Đồ | Gói Danh vọng III - Nhận %d Danh vọng.

Gói Danh vọng III

Gói Danh vọng III Gói Danh vọng III
Nhận 2000 Danh vọng.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 4032 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm. 1 15.4%
Gói Tân Thủ I - Mở để nhận Danh Vọng và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ I - Mở để nhận Danh Vọng và các vật phẩm khác. 2 100%
Gói Tân Thủ III - Mở để nhận Pharaon và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ III - Mở để nhận Pharaon và các vật phẩm khác. 3 100%
Gói Tân Thủ V - Mở để nhận Bò Cạp Băng và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ V - Mở để nhận Bò Cạp Băng và các vật phẩm khác. 4 100%
Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận một Thẻ Tướng Huyền Thoại và các vật phẩm khác. 5 100%
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 1
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 2
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2 6%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 150
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên. 10
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 1000
Búa ThầnBúa Thần 2
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 630Thưởng: Huy Hiệu
Điểm DanhĐiểm Danh - 3 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 10 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 17 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 24 Lần 1 100%
Thử thách Anh Hùng L4Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 2 Lần
Cướp được 60.000 vàng
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Tham gia Công thành nhóm 3 lần
6 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 2
4 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 100
8 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 4 Lần
Nâng 2 Tướng lên 4 sao
10 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 4 Lần
Nâng 3 Tướng lên 4 sao
12 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Nâng 2 Tướng lên 5 sao
10 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Nâng 3 Tướng lên 5 sao
15 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 2