Đồ | Gói Danh Vọng III - Nhận %d Danh vọng.

Gói Danh Vọng III

Gói Danh Vọng III Gói Danh Vọng III
Nhận 2000 Danh vọng.
Tối đa 49999
Bán 4032 Vàng

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 15.4%
Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 20 100%
Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 30
Gói Tân Thủ III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 30 100%
Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 50
Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 60 100%
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 1
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 2
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2 6%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 150
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên. 10
Gói Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Gói Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 1000
Hòm Vật Tư Bang I - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Hòm Vật Tư Bang I - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 5
Rương Pháo Đài II - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Rương Pháo Đài II - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 5
Hòm Chiến VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 150
Hộp Chọn Tài Nguyên I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Tài Nguyên I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 100
Hòm Chiến IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 200
Hộp Chọn Siêu Hóa I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Siêu Hóa I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 200
Búa ThầnBúa Thần 2
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 630Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Điểm DanhĐiểm Danh - 3 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 10 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 17 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 24 Lần 1 100%
Thử thách Anh Hùng L4Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L4Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 2 Lần
Cướp được 60.000 vàng
5 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 3 Lần
Tham gia Công thành nhóm 3 lần
6 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 3 Lần
Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 2
4 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 3 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 100
8 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 4 Lần
Nâng 2 Tướng lên 4 sao
10 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 4 Lần
Nâng 3 Tướng lên 4 sao
12 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 5 Lần
Nâng 2 Tướng lên 5 sao
10 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 5 Lần
Nâng 3 Tướng lên 5 sao
15 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 20
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 10