Đồ | Hộp Xèng II - Cho %d Xèng.

Hộp Xèng II

Hộp Xèng II Hộp Xèng II
Cho 100 Xèng.
Tối đa 65000
Bán 5000 Vàng

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 1 20%
Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh III - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 2 20%
Búa ThầnBúa Thần 1
Điểm DanhĐiểm Danh - 6 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 13 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 20 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 27 Lần 1 100%
Tiến Cấp - Cử 1 Tướng có Lv Vận Mệnh 20+ 2 140000 +Sức mạnh
Tiến Cấp - Cử 1 Tướng có Lv Siêu Hóa 1+ 2 140000 +Sức mạnh
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 21 - 50
5 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 51 - 100
3 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 201 - 500
8 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 501 - 1000
6 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 1001 - 2000
4 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 2001 - 4000
2 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 8001 - 15000
9 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 15001 - 30000
8 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 30001 - 60000
7 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 60001 - 120000
6 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 120001 - 250000
5 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 250000 +
4 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 10