Help us on Patreon, please!

Đồ | Hộp Xèng III - Cho %d Xèng.

Hộp Xèng III

Hộp Xèng III Hộp Xèng III
Cho 1000 Xèng.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 50000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 5
Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Búa ThầnBúa Thần 1
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 1
6 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 2
5 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 3
4 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 4
3 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 5
2 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 6 - 10
2 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 11 - 20
2 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 21 - 50
1 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 51 - 100
1 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 101 - 200
1 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 201 - 500
1 100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 501 - 1000
1 100%
Thử thách Anh Hùng L5Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L5Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%