Đồ | Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.

Búa Yêu Tinh II

Búa Yêu Tinh II Búa Yêu Tinh II
Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 1000 Dầu

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
4 160Thưởng: Huy Hiệu
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng Nhà chính lên cấp 5
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng Nhà chính lên cấp 6
10 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 4 Lần
Tham gia 2 lần Đế Chế Khủng Hoảng
18 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Hoàn thành L1 Thử thách anh hùng
18 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Hoàn thành L2 Thử thách anh hùng
30 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 2