Đồ | *Kẻ Trộm - Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.

*Kẻ Trộm

*Kẻ Trộm *Kẻ Trộm
Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Kẻ Trộm
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Kẻ Trộm
Kẻ Trộm
Khi Thần Tình Yêu nhận được Skin: HP +10000 Thích trộm tim trong bộ áo Robin Hood đáng yêu này!10000 Máu
*Kẻ Trộm - Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5