Đồ | *Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.

*Cao Bồi

*Cao Bồi *Cao Bồi
Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Cao Bồi
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Cao Bồi
Cao Bồi
Khi Ngưu Vương nhận được Skin: Tấn công +400 Kẻ khai phá và bảo vệ chốn hoang dã!400 Tấn công
*Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5