Đồ | Mảnh Cao Bồi - Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương.

Mảnh Cao Bồi

Mảnh Cao Bồi Mảnh Cao Bồi
Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

SkinTin tứcChi tiết SkinPhí
Cao Bồi
Cao Bồi
Hắn là người khai phá và bảo vệ chốn hoang dã.400 Tấn công
Mảnh Cao Bồi - Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3