Đồ | *Đội Trưởng - Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.

*Đội Trưởng

*Đội Trưởng *Đội Trưởng
Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đội Trưởng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đội Trưởng
Đội Trưởng
Khi Vua Hải Tặc nhận được Skin: Tấn công +400 Bị biển cả nguyền rủa phải vĩnh viễn lênh đênh trên còn tàu ma.400 Tấn công
*Đội Trưởng - Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mảnh Skin Tướng (24H) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Mảnh Skin Tướng (24H) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5