Help us on Patreon, please!

Đồ | *Hề Hắc Ám - Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.

*Hề Hắc Ám

*Hề Hắc Ám *Hề Hắc Ám
Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hề Hắc Ám
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hề Hắc Ám
Hề Hắc Ám
Khi Dracula nhận được Skin: Tấn công +400 Sự kết hợp đáng sợ của Ma Ca Rồng và Quỷ Hề.400 Tấn công
*Hề Hắc Ám - Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin. x 50