Đồ | Mảnh Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.

Mảnh Rocker

Mảnh Rocker Mảnh Rocker
Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Rocker Áo Đen
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Rocker Áo Đen
Rocker Áo Đen
Khi Ngài Bí Ngô nhận được Skin bất kỳ: HP+50000, Né +650 Tưng bừng Halloween, ngập tràn điệu rock!50000 Máu
650 Tránh né
Mảnh Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Búa ThầnBúa Thần 10