Đồ | *Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.

*Rocker

*Rocker *Rocker
Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Rocker Áo Đen
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Rocker Áo Đen
Rocker Áo Đen
Khi Ngài Bí Ngô nhận được Skin: HP+50000, Né +650 Tưng bừng Halloween, ngập tràn điệu rock!50000 Máu
650 Tránh né
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 5
Búa ThầnBúa Thần 10