Đồ | *Chiến Binh - Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.

*Chiến Binh

*Chiến Binh *Chiến Binh
Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Chiến Binh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Chiến Binh
Chiến Binh
Khi Quỷ Xương nhận được Skin: HP +10000 Chiến binh thần thánh đại diện cho chính nghĩa.10000 Máu
*Chiến Binh - Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5