Đồ | *Lễ Vui Nhộn - Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.

*Lễ Vui Nhộn

*Lễ Vui Nhộn *Lễ Vui Nhộn
Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Lễ Vui Nhộn
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Lễ Vui Nhộn
Lễ Vui Nhộn
Khi Nick Hạt Tiêu nhận được Skin: Tấn công +400 Chiến binh thần thánh đại diện cho chính nghĩa.400 Tấn công
*Lễ Vui Nhộn - Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5