Đồ | *Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.

*Quái Tặc Noel

*Quái Tặc Noel *Quái Tặc Noel
Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Quái Tặc Noel
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Quái Tặc Noel
Quái Tặc Noel
Khi Ông Già Nổ nhận được Skin: Tấn công +400, CRIT +120 Cho dù cho đeo mặc nạ thì không khó để nhận ra cái bụng phệ và chiếc túi quà cồng kềnh!400 Tấn công
120 CRIT
*Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin. x 50