Help us on Patreon, please!

Đồ | *Thần Đèn - Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.

*Thần Đèn

*Thần Đèn *Thần Đèn
Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thần Đèn
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Thần Đèn
Thần Đèn
Khi Diêm Vương nhận được Skin: HP +50000, CRIT +120 Ta đã từng muốn thoát khỏi cây đèn. Nhưng bây giờ chỉ muốn trở về chốn bình yên đó.50000 Máu
120 CRIT
*Thần Đèn - Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin. x 50