Đồ | *Tim Ngổ Ngáo - Đổi Skin của Kẻ Đốn Tim. Dùng cường hóa Skin.

*Tim Ngổ Ngáo

*Tim Ngổ Ngáo *Tim Ngổ Ngáo
Đổi Skin của Kẻ Đốn Tim. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tim Ngổ Ngáo
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Tim Ngổ Ngáo
Tim Ngổ Ngáo
Khi Kẻ Đốn Tim nhận được Skin: Tấn công +400 Giọng nàng ngọt ngào, thích kẹo và phá phách.400 Tấn công
*Tim Ngổ Ngáo - Đổi Skin của Kẻ Đốn Tim. Dùng cường hóa Skin. x 50