Đồ | *Bóng Bầu Dục - Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.

*Bóng Bầu Dục

*Bóng Bầu Dục *Bóng Bầu Dục
Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bóng Bầu Dục
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bóng Bầu Dục
Bóng Bầu Dục
Khi Anubis nhận được Skin: HP +50000, Kháng Crit +120 Anubis quyết đặt hết tốc độ, sức mạnh và niềm tin vào môn thể thao này.50000 Máu
*Bóng Bầu Dục - Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5