Đồ | *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.

*Xích Ma

*Xích Ma *Xích Ma
Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Xích Ma
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Xích Ma
Xích Ma
Khi Ác Quỷ Địa Ngục nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Sức mạnh của Quỷ Tu La trong bộ giáp đỏ của bóng tối.400 Tấn công
10000 Máu
*Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5