Đồ | Loa chat - Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.

Loa chat

Loa chat Loa chat
Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.
Tối đa 49999
Bán 24000 Dầu

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thử thách Anh Hùng L7Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L7Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Sức mạnh đạt 6000
100%