Đồ | *Xung Phong - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.

*Xung Phong

*Xung Phong *Xung Phong
Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Xung Phong
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Xung Phong
Xung Phong
Khi Michael nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Tốc độ của điện và sức mạnh của sấm là sự kết hợp hoàn hảo.400 Tấn công
10000 Máu
*Xung Phong - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5