Đồ | *Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.

*Hậu Vệ Thép

*Hậu Vệ Thép *Hậu Vệ Thép
Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hậu Vệ Thép
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hậu Vệ Thép
Hậu Vệ Thép
Khi Frankenstein nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Thân thể kim loại hạng nặng sẽ là lá chắn vững chắc cho hàng phòng thủ.400 Tấn công
10000 Máu
*Hậu Vệ Thép - Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Unknown - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5