Đồ | *Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.

*Vua Sân Cỏ

*Vua Sân Cỏ *Vua Sân Cỏ
Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Vua Sân Cỏ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Vua Sân Cỏ
Vua Sân Cỏ
Khi Râu Bạc nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Sau tiếng còi vang trời, thì cầu trường nổ tung cũng trong niềm hân hoan chiến thắng.400 Tấn công
10000 Máu
*Vua Sân Cỏ - Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5