Đồ | *Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.

*Sát Thủ Đỏ

*Sát Thủ Đỏ *Sát Thủ Đỏ
Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sát Thủ Đỏ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Sát Thủ Đỏ
Sát Thủ Đỏ
Khi Xạ Thủ Tình Yêu nhận được Skin: Tấn công +400, CRIT +250 Đối phương chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và chiếc cung rực đỏ trước khi không còn cơ hội nhìn thấy thế giới này.400 Tấn công
250 CRIT
*Sát Thủ Đỏ - Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10