Đồ | *Ninja Sắt - Đổi skin Ninja Sắt của Asura. Dùng cường hóa Skin.

*Ninja Sắt

*Ninja Sắt *Ninja Sắt
Đổi skin Ninja Sắt của Asura. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Ninja Sắt
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Ninja Sắt
Ninja Sắt
Khi Asura nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Ngươi sẽ không bao giờ biết được lưỡi đao nào đã kết liễu ngươi.400 Tấn công
10000 Máu
*Ninja Sắt - Đổi skin Ninja Sắt của Asura. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10