Đồ | *Sói Già - Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng. Dùng cường hóa Skin.

*Sói Già

*Sói Già *Sói Già
Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sói Già
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Sói Già
Sói Già
Khi Phù Thủy Băng nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Sau những năm tháng hoán đổi, không còn biết mình là một trưởng giả lương thiện hay một con sói hung ác.400 Tấn công
10000 Máu
*Sói Già - Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5