Đồ | *Biệt Đội Noel - Đổi skin của Biệt Đội Phá Đảo. Dùng cường hóa Skin.

*Biệt Đội Noel

*Biệt Đội Noel *Biệt Đội Noel
Đổi skin của Biệt Đội Phá Đảo. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Biệt Đội Noel
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Biệt Đội Noel
Biệt Đội Noel
Khi Biệt Đội Phá Đảo nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Họ vui chơi thích theo theo nhịp đập rộn ràng cho đến khi tuyết tan400 Tấn công
10000 Máu
*Biệt Đội Noel - Đổi skin của Biệt Đội Phá Đảo. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10