Đồ | *Song Diện - Đổi skin của Ác Ma Mặt Hề. Dùng cường hóa Skin.

*Song Diện

*Song Diện *Song Diện
Đổi skin của Ác Ma Mặt Hề. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Song Diện
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Song Diện
Song Diện
Khi Ác Ma Mặt Hề nhận được Skin: Tấn công +400, HP +50000 Bị mắc kẹt giữa các chiều của sự thật và giả dối, mặt nạ nửa đen, nửa trắng của cho thấy tình trạng nửa vời.400 Tấn công
50000 Máu
*Song Diện - Đổi skin của Ác Ma Mặt Hề. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10