Đồ | Tộc Rồng - Tháp Pháo - Đổi Tháp Pháo Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Tháp Pháo

Tộc Rồng - Tháp Pháo Tộc Rồng - Tháp Pháo
Đổi Tháp Pháo Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 5