Đồ | *Hoa Hồng Đen - Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.

*Hoa Hồng Đen

*Hoa Hồng Đen *Hoa Hồng Đen
Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hoa Hồng Đen
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hoa Hồng Đen
Hoa Hồng Đen
Khi Nữ Kiếm Sĩ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +50000 Từ bỏ sự cao quý của mình, cô thề trung thành với vương quốc hắc ám.400 Tấn công
50000 Máu
*Hoa Hồng Đen - Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Tình Yêu I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Tình Yêu I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10