Đồ | *Hồn Quang - Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.

*Hồn Quang

*Hồn Quang *Hồn Quang
Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hồn Quang
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hồn Quang
Hồn Quang
Khi Pháp Sư Vũ Trụ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Đánh tan mọi bóng tối với ánh sáng được ban tặng bởi một vị thần.400 Tấn công
10000 Máu
*Hồn Quang - Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10