Đồ | Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Nhà Tướng

Tộc Rồng - Nhà Tướng Tộc Rồng - Nhà Tướng
Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 5