Đồ | *Lửa Ngục - Đổi skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.

*Lửa Ngục

*Lửa Ngục *Lửa Ngục
Đổi skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Lửa Ngục
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Lửa Ngục
Lửa Ngục
Khi Anubis nhận được Skin: HP +40000, Kháng Crit +600 Người bảo vệ ngăn chặn những kẻ xâm phạm bằng rìu được rèn từ ngọn lửa vô hồn trong lãnh địa thiêng liêng.40000 Máu
*Lửa Ngục - Đổi skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10