Đồ | *Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.

*Bình Minh

*Bình Minh *Bình Minh
Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bình Minh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bình Minh
Bình Minh
Khi Xạ Thủ Tình Yêu nhận được Skin: Tấn công +500, CRIT +120 Một tia sáng lấp lánh khi nó bay vút qua bầu trời vào lúc bình minh, báo hiệu hy vọng cho một ngày mới.500 Tấn công
120 CRIT
*Bình Minh - Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng V - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5