Đồ | *Tối Tân - Đổi skin của Asura. Dùng cường hóa Skin.

*Tối Tân

*Tối Tân *Tối Tân
Đổi skin của Asura. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tối Tân
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Tối Tân
Tối Tân
Khi Asura nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Các vi mạch trong não tính toán chính xác từng đòn tấn công và chuyển động mà ngay bản thân cũng thể không biết.250 Tấn công
16000 Máu
*Tối Tân - Đổi skin của Asura. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10