Đồ | *Hải Tặc - Đổi skin của Nữ Hải Tướng. Dùng cường hóa Skin.

*Hải Tặc

*Hải Tặc *Hải Tặc
Đổi skin của Nữ Hải Tướng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hải Tặc
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hải Tặc
Hải Tặc
Khi Nữ Hải Tướng nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Hãy cùng tôi lướt qua biển mây đến những cuộc phiêu lưu kỳ thú mới. Bầu trời bao lâu.400 Tấn công
10000 Máu
*Hải Tặc - Đổi skin của Nữ Hải Tướng. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10