Đồ | *Kỵ Sĩ Vàng - Đổi skin của Kẻ Diệt Rồng. Dùng cường hóa Skin.

*Kỵ Sĩ Vàng

*Kỵ Sĩ Vàng *Kỵ Sĩ Vàng
Đổi skin của Kẻ Diệt Rồng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Kỵ Sĩ Vàng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Kỵ Sĩ Vàng
Kỵ Sĩ Vàng
Khi Kẻ Diệt Rồng nhận được Skin: Tấn công +400, CRIT +250 Đại diện cho dân tộc và đất nước, với bộ giáp vàng và một chiếc khiên hoành tráng!400 Tấn công
250 CRIT
*Kỵ Sĩ Vàng - Đổi skin của Kẻ Diệt Rồng. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10