Đồ | Bá Tước Quạ - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.

Bá Tước Quạ

Bá Tước Quạ Bá Tước Quạ
Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bá Tước Quạ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bá Tước Quạ
Bá Tước Quạ
Khi Chủ Tế Quỷ nhận được Skin: Tấn công +250, HP +16000 Một quý tộc đam mê quạ và những bộ cánh quý phái.250 Tấn công
16000 Máu
Bá Tước Quạ - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Quà 6 Tuổi I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Quà 6 Tuổi I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10