Đồ | *Thần Kim - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 2. Nhận Skin Băng Phụng.

*Thần Kim

*Thần Kim *Thần Kim
Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 2. Nhận Skin Băng Phụng.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thần Kim
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Thần Kim
Thần Kim
Khi Băng Phụng nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Phục sinh từ đống tro tàn thần thánh, tỏa sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cộng lại. (Phần thưởng đặc biệt Giải Siêu Đấu mùa 2)800 Tấn công
20000 Máu
*Thần Kim - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 2. Nhận Skin Băng Phụng. x 50